Ondersteuning van onze leden

De NVVE Ledenondersteuningsdienst bestaat uit coördinatoren die werken vanuit het verenigingsbureau in Amsterdam en vrijwillige medewerkers die verspreid over het land wonen.

Ledenservice NVVE

U kunt ons bellen voor informatie of ondersteuning

  • Informatie, (individuele) ondersteuning, bemiddeling en advies over vragen of problemen rondom een vrijwillig levenseinde.
  • Gesprekken over zelfdoding; in een zorgvuldig traject wordt informatie verstrekt over voorwaarden, methodes en middelen.
  • Informatie, (juridisch) advies, advies in complexe zaken aan leden, huisartsen, psychiaters, geriaters, specialisten ouderenzorg, verpleegkundigen en andere hulpverleners.

Ervaren mensen die de weg kennen

Onze coördinatoren hebben veel werkervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg. Zij beoordelen aan de hand van een telefonisch gesprek hoe en of de NVVE iemand in een vraag kan ondersteunen. Zij begeleiden en coachen de vrijwillige medewerkers en zorgen voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers door middel van scholing en training.

Direct contact 

Leden kunnen ons bereiken via 020-6200690.
We zijn van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar.

Leden kunnen ons ook per e-mail bereiken. Laat u ons daarbij alstublieft uw postcode, huisnummer en telefoonnummer weten, zodat wij u gemakkelijk als lid kunnen herkennen: info@nvve.nl

Onze producten en diensten

Gevolmachtigdendienst

De Gevolmachtigdendienst bestaat uit coördinatoren die werken vanuit het verenigingsbureau in Amsterdam en vrijwillige medewerkers die verspreid over het land wonen en die voor leden van de NVVE als gevolmachtigde (wettelijk vertegenwoordiger ) kunnen functioneren. Een volmachtgever (NVVE-lid) bespreekt met een gevolmachtigde zijn of haar wensen rondom het levenseinde. Als de volmachtgever niet meer in staat is zijn of haar belangen bij medische beslissingen zelf te behartigen, kan de gevolmachtigde als vertegenwoordiger in de lijn van de wensen van de volmachtgever optreden en deze verwoorden naar behandelaars.

Deze ledendienst is uitsluitend bestemd voor leden die onmogelijk in eigen kring (familie, vrienden of kennissen) een gevolmachtigde kunnen vinden. Of een aanvraag gehonoreerd kan worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van een vrijwilliger in de regio.

De coördinatoren en vrijwillige medewerkers beoordelen in een aantal stappen of de NVVE iemand in een vraag om een gevolmachtigde kan ondersteunen. De coördinatoren begeleiden en coachen de vrijwillige medewerkers en zorgen voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers door middel van scholing en training.

Leden van de NVVE kunnen contact opnemen met deze dienst via 020-6200690 of via de coördinatoren.

Presentatiedienst

De Presentatiedienst verzorgt in heel Nederland algemene lezingen en presentaties voor verschillende doelgroepen over de euthanasiewetgeving, hulp bij zelfdoding en andere beslissingen rondom het levenseinde. Er is veel behoefte aan informatie en discussie over dit onderwerp. Het is ook mogelijk om een thema te kiezen voor een lezing, de problematiek rondom het voltooid leven of het zelfgewilde levenseinde bij dementie bijvoorbeeld.

De lezingen kunnen worden aangepast aan de wens van de te bezoeken organisatie. Daarnaast staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand op beurzen, congressen en symposia. Vanuit de stand wordt voorlichting gegeven aan bezoekers. Deze stand kan ook op verzoek van derden op locatie worden ingericht. In overleg wordt een vergoeding afgesproken.

Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan contact op via 020-6200690 of mail naar info@nvve.nl.