De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maakt ernstig bezwaar tegen de manier waarop minister De Jonge van VWS alle suïcides in Nederland op één hoop veegt.

De minister gaat er in zijn brief van 3 september 2018 (over de maatregelen tegen stoffen bij suïcide) volledig aan voorbij dat er ook veel mensen zijn die weloverwogen kiezen voor een zorgvuldige zelfdoding. Het gaat daarbij vaak om mensen die niet in aanmerking komen voor euthanasie, bijvoorbeeld zij die vinden dat hun leven voltooid is. Het kabinet laat deze groep willens en wetens in de kou staan.

De NVVE pleitte er al eerder voor dat de overheid een zelfdodingsmiddel gereguleerd beschikbaar stelt. Met zijn opmerking dat het kabinet zich inzet om suïcide zoveel mogelijk te voorkomen, ongeacht het middel dat men hiervoor gebruikt, negeert de minister de wens van een meerderheid van de Nederlandse bevolking.  Uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van de NVVE, blijkt dat driekwart van de Nederlanders ervan overtuigd is dat een oudere die zichzelf het leven ontneemt, dat doet na een weloverwogen besluit. Een ruime meerderheid (61 procent) kan zich voorstellen dat iemand zijn leven als voltooid ervaart zonder dat hij of zij aan een ernstige, onbehandelbare ziekte lijdt. Bijna de helft sterft liever dan verder te moeten leven terwijl zij lijden aan ernstige gezondheidsklachten.

Ook de explosieve groei van de Coöperatie Laatste Wil zou voor het kabinet een signaal moeten zijn dat de samenleving toe is aan een gereguleerd middel dat leidt tot een zorgvuldige zelfdoding. In plaats daarvan werpt minister De Jonge alleen maar nieuwe drempels op. Die drempels leiden ertoe dat mensen via internet of in het buitenland soms dubieuze middelen aanschaffen. Het beleid staat daarmee haaks op de zorgplicht die de overheid volgens minister De Jonge nastreeft. De NVVE vindt net als de minister dat de tragische, gewelddadige en uit wanhoop ontstane suïcides moeten worden voorkomen. Er moet echter serieuze aandacht zijn voor de mensen die weloverwogen en op een zorgvuldige manier over hun eigen levenseinde willen beschikken en daarvoor zelf de tijd, plaats en methode willen bepalen. Het debat hierover is gebaat bij nuance, wederzijds begrip en empathie, terwijl de minister met zijn brief onnodig polariseert.

De NVVE heeft bovenstaand bericht verzonden naar de leden van de Vaste Kamercommissie VWS, die op 6 september het medisch-ethisch beleid van het kabinet bespreekt.


‘Minister veegt alle suïcides op één hoop’

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.