In Zwolle eindigde het derde publieksdebat over het opheffen van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding onbeslist. Voor schrappen van het wetsartikel dat die hulp strafbaar stelt waren ongeveer even veel mensen als voor handhaving. In het laatste geval kan een lid aan het artikel worden toegevoegd met voorwaarden waaronder hulp bij zelfdoding wél mag.

Een tussenoplossing, de NVVE aangereikt door een jurist, kreeg een weinig enthousiast onthaal.  In die tussenoplossing geeft de minister van justitie het OM een aanwijzing dat niet vervolgd wordt als de hulp bij zelfdoding voldoet aan een reeks voorwaarden. Niks schrappen of aanpassen, maar gedogen.

"Dat is een parallel met de situatie van voor de Euthanasiewet. Het OM kreeg meldingen maar vervolgde niet als aan een aantal zorgvuldigheidseisen werd voldaan", vertelde NVVE-directeur Petra de Jong, die even eerder opmerkte dat voor afschaffen van de wet te weinig draagvlak is.
Maar het publiek in Zwolle was niet onder de indruk. Als het al kan worden bereikt met deze minister, hoe zit het dan met de volgende? En een rechter kan altijd besluiten dat het OM tóch moet vervolgen, wist iemand.

Waarmee de discussie weer terug was bij af. Schrappen is hoe dan ook beter, vonden velen. Want als je nu al met een soort verzachte versie komt van wat je écht wilt is dat ook wat je krijgt, betoogde een vrouw. En een ander vreesde allerlei ‘subsubsub-artikelen’, die het OM volop mogelijkheden tot vervolging biedt.

Daar tegenover stond de man die meent dat de wet zoals die nu is bescherming  biedt tegen mensen die van de dood van hun naasten profiteren. De wet houden dus, maar ook aangeven wanneer die hulp wél straffeloos mag. Een andere man wil dat de NVVE met onmiddellijke ingang met criteria komt voor mensen die hulp willen geven bij zelfdoding, zodat ze weten waar ze op moeten letten.

Twee meisjes van 17 van een christelijke scholengemeenschap vinden dat elke hulp bij zelfdoding door een niet-arts door het OM beoordeeld moet worden. Het tweetal, bezig met een werkstuk, merkte op dat alleen God kan bepalen wanneer het leven eindigt. Maar als dat zoals in het geval van Albert Heringa een beetje bespoedigd wordt uit naastenliefde, dan moet dat kunnen. "Want God is naastenliefde. Ik vind dat we daar als christenen die euthanasie eigenlijk afwijzen nog eens goed naar moeten kijken", aldus een van hen.


‘Uit naastenliefde kan hulp bij zelfdoding wel'

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.