Ondanks dat 95% van de 55-plussers een positieve houding heeft ten opzichte van wilsverklaringen over het levenseinde, zoals het behandelverbod en het euthanasieverzoek, heeft slechts 14% wilsverklaringen opgesteld. Daarvan heeft niet meer dan eenderde – dus 5% van de Nederlanders boven de 55 - de wilsverklaring daadwerkelijk met de arts besproken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat de NVVE op 3 september a.s. presenteert.

Maar liefst 40% van de 55-plussers zonder wilsverklaring geeft aan het opstellen en bespreken van de verklaringen voor zich uit te schuiven, waarmee zij het risico lopen dat aan hun wensen geen gehoor wordt gegeven. De NVVE heeft woensdag 3 september uitgeroepen tot de Dag van de Wilsverklaring om het belang van wilsverklaringen onder de aandacht te brengen.

Een mooie dag voor je wilsverklaring
De NVVE wil het belang van het tijdig opstellen en bespreken van de wilsverklaring benadrukken, onder het motto: Elke dag is een mooie dag voor je wilsverklaring! Op 3 september start de campagne met reclamespots op NPO televisie.

De campagne richt zich tot iedere Nederlander die wensen heeft met betrekking tot zijn of haar levenseinde, of daar wel eens over nadenkt. Tot nu toe heeft 48% van de 55-plussers wel eens nagedacht over het opstellen van een wilsverklaring. 14% van de 55-plussers heeft de intentie binnen een jaar wilsverklaringen op te stellen, van hen die van zorg gebruik maken is dit zelfs 24%.

Vanaf nu: digitale wilsverklaringen

55-Plussers willen tijd investeren in het opstellen van hun verklaringen, maar het moet niet teveel moeite kosten. 27% wil de verklaringen graag online opstellen. De NVVE biedt haar leden daarom vanaf woensdag de unieke service wilsverklaringen digitaal op te stellen via de website. Leden kunnen vanaf nu snel, gratis en op elk gewenst moment verklaringen opstellen.

Met de digitale wilsverklaring - en de onlangs gestarte landelijke Spreekuren Wilsverklaring – wil de NVVE de praktische drempels bij het opstellen van wilsverklaringen helpen verlagen.

De digitale wilsverklaringen worden op de Dag van de Wilsverklaring officieel gelanceerd door Jacob Kohnstamm, voorzitter College bescherming persoonsgegevens. Willie Swildens, voorzitter Regionale toetsingscommissies euthanasie zal het belang van wilsverklaringen onderstrepen met verhalen uit de praktijk.


55-Plusser positief over wilsverklaringen maar schuift opstellen voor zich uit

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.