Een ruime meerderheid is ervoor om mensen die hun leven als voltooid beschouwen niet in de kou te laten staan maar professionele, medische hulp te bieden. Dat blijkt uit onderzoek dat de NVVE in het kader van de Week van de Euthanasie door onderzoeksbureau Motivaction heeft laten uitvoeren.

Zelfbeschikking staat centraal

Voorstanders van het wetsvoorstel vinden dat mensen die hun leven als voltooid ervaren, recht hebben op zelfbeschikking. Het gaat er voor hen vooral om wat deze mensen zelf willen en niet hoe anderen daar tegenaan kijken. Zonder deze wet worden mensen met een voltooid leven in hun optiek gedwongen om verder te leven in omstandigheden waarin zij niet willen verkeren. Ook vinden voorstanders dat mensen die hun leven als voltooid ervaren op een waardige manier uit het leven moeten kunnen stappen.

Tegenstanders zien oplossing in verbeteren van het leven

Tegenstanders van het wetsvoorstel (26%) zijn niet van mening dat mensen bij een voltooid leven een einde aan het leven mogen maken. In hun optiek wordt met het invoeren van de wet het de mensen te gemakkelijk gemaakt om het eigen leven te beëindigen. Ook zijn zij bang voor sociale dwang. Het invoeren van de wet betekent voor hen dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het leven van de persoon die zijn leven als voltooid ervaart. Vaak zien tegenstanders voltooid leven als iets tijdelijks dat voor verbetering vatbaar is. Een deel ziet de keuze voor het beëindigen van het leven als een egoïstische daad.

Onderzoek naar sociale dwang belangrijke voorwaarde voor de wet

64% van de Nederlanders (zowel vóór- als tegenstanders) vindt niet dat zij hun standpunt over het wel of niet beëindiging van het leven mogen opleggen aan anderen. Van de Nederlanders is verder 63% van mening dat voorwaarde is dat er goed wordt onderzocht of er sprake van een vrijwillig verzoek of dat iemand wordt gedwongen door de omgeving. Bijna de helft geeft aan dat de persoon uitsluitend zelf mag bepalen of zijn leven voltooid is (46%). Verder vindt men het belangrijk dat er geprobeerd wordt het leven te verbeteren (44%) en dat iemand met een medische achtergrond toestemming geeft voor de hulp bij zelfdoding (37%). Toetsing achteraf wordt minder belangrijk gevonden (14%).

Voor de uitvoering van de hulp bij zelfdoding wijst 64% van de Nederlanders een arts aan. Een levenseindebegeleider wordt door ruim een kwart geschikt bevonden. 20% van de Nederlanders vindt dat directe familieleden (partner, kinderen, ouders) de hulp bij zelfdoding mogen uitvoeren.

Leeftijdsgrens is een lastige discussie

Het doorvoeren van een leeftijdsgrens is een lastige discussie. Een groot deel van de Nederlanders (43%) vindt dat mensen op elke leeftijd het leven als voltooid kunnen ervaren. Ditzelfde aandeel (44%) vindt dat er geen sprake moet zijn van een leeftijdgrens. 15% is wel voor een leeftijdgrens, de gemiddelde leeftijd die men in gedachten heeft is 76,1 jaar. Ruim een vierde van de Nederlanders kan echter niet aangeven of de wet voltooid leven een bepaalde leeftijdgrens moet hanteren voor medische hulp bij zelfdoding.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat er brede steun is onder de Nederlanders voor een wet die levensbeëindiging op verzoek bij voltooid leven mogelijk maakt.

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Voltooid Leven’ is online uitgevoerd via het StemPunt-panel van in de periode van 4 tot en met 8 januari 2017. De vragenlijst is ingevuld door 1.005 Nederlanders in de leeftijd van 18-70 jaar. De resultaten zijn representatief voor de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio en waardenoriëntatie op basis van het Mentality-model van Motivaction. Motivaction is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Ouderen zelf aan het woord bij Publieksdebat 15 februari

De discussie in Nederland over voltooid leven is in volle gang. Deze wordt tot nu toe vooral door politici, media, professionals en organisaties gevoerd. De NVVE vindt dat er teveel óver oudere mensen gesproken wordt en niet mét hen. Daarom organiseert de vereniging een open publieksdebat op woensdagmiddag 15 februari a.s. De NVVE ziet haar rol in dit debat als die van organisator van een open discussie, waarbij er ruimte is voor de verschillende meningen en ervaringen.

Na een introductie van Jan Terlouw, die deel uitmaakte van initiatiefgroep Uit Vrije Wil laten 250 mensen van verschillende achtergronden (leden van NVVE, Humanistisch Verbond en PCOB-KBO) van zich horen. Kamerleden Agnes Wolbert (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Karen Gebrands (PVV) en Arno Rutte (VVD), Carla Dik (CU), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA), Linda Voortman (Groen Links), Pia Dijkstra (D66) en Gerrit Jan Otterloo (50Plus) hebben toegezegd onder voorbehoud te komen om vragen te beantwoorden. Cabaretier Vincent Bijlo verzorgt de afsluiting.

Locatie: Pandora zaal, TivoliVredenburg in Utrecht, 13.00 tot 17.15 uur. Het debat is uitverkocht.


63% van de Nederlanders is voorstander van het wetsvoorstel van D66 om mensen met een voltooid leven medische hulp te bieden bij zelfdoding

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.