Met het advies van de Advocaat-Generaal inzake de zaak Heringa lijkt het vrijwel zeker dat de Hoge Raad in maart volgend jaar zal beslissen ten gunste van Albert Heringa.

De slepende rechtszaak startte nadat Albert Heringa in 2010 in het NCRV-programma Netwerk bekend maakte dat hij in 2008 zijn moeder had geholpen te sterven door middel van zelf verzamelde medicijnen. De NVVE verwelkomt dit advies als een erkenning dat ook niet-artsen onder specifieke omstandigheden hulp bij zelfdoding mogen verlenen.

In het advies wordt gewezen op het conflict van plichten waarmee Albert Heringa werd geconfronteerd. Moek beschouwde haar leven als voltooid, maar in die tijd was er geen enkele arts bereid mensen met een voltooid leven te helpen bij de zelfdoding en kwamen zij niet in aanmerking voor euthanasie. Toen zij zelf het initiatief genomen had om pillen in te nemen, die mogelijk niet het gewenste effect zouden hebben, heeft Albert Heringa besloten haar te helpen. Hij consulteerde vooraf de NVVE, hanteerde een protocol dat indertijd van toepassing was bij zorgvuldige zelfdoding en legde alles vast op video. Ook heeft hij transparant gehandeld door de video zelf naar buiten te brengen. Daarna begon het OM een rechtszaak tegen hem. De NVVE heeft daarop besloten de advocaten die Albert Heringa bijstonden te financieren en startte de campagne Hulp is geen Misdaad.

Het verheugt de NVVE dat de Advocaat-Generaal wijst op de sterkere roep in de samenleving om mensen met een wens tot levensbeëindiging tegemoet te komen, zoals is gebleken uit acties van Uit Vrije Wil en de NVVE, alsmede uit het ontstaan van de Levenseindekliniek.

In het licht van de door het kabinet aangekondigde wet Voltooid Leven komt het advies op een goed moment. De commissie Dijkhuis heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opstelling van de KNMG, die in 2011 bereid bleek stapeling van ouderdomsklachten als reden voor hulp bij zelfdoding of euthanasie te beschouwen. Desondanks zijn er veel ouderen met en zonder stapeling van ouderdomsklachten die tevergeefs een beroep op artsen doen om hen te helpen, als ze klaar zijn met het leven. Het rapport van de NVVE dat op de website voltooidleven.nl staat toont dat aan.

Interessant is dat de Advocaat-Generaal de redenering van de commissie Schnabel bestrijdt dat de rechtspraak kan zorgen voor een evolutie van de euthanasiewet. Daarmee geeft dit advies een belangrijke steun aan de door het kabinet aangekondigde wet Voltooid Leven. Een dergelijke wet wordt verwelkomd door een groot deel van de bevolking, zo bleek uit een drietal peilingen. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de aangekondigde wet, die naast de bestaande euthanasiewet zal gaan functioneren. Albert Heringa heeft door zijn nobele daad zo de basis gelegd voor een legale oplossing voor hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven voltooid vinden.


Advies Advocaat-Generaal brengt Wet Voltooid Leven dichterbij

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.