De ALV heeft op 2 juni Job Cohen unaniem tot voorzitter benoemd. 'Ik ben een verbinder, maar oorlog voeren kan ik ook. Het is belangrijk om zelf te kunnen beslissen over je levenseinde', zei hij tijdens zijn voordracht aan de leden.

Margo Andriessen, die tegelijkertijd met bestuursleden Chris Leeuwe en Carla Pauw afscheid nam, zegt blij te zijn de NVVE in goede handen achter te laten. 'En dat is ook nodig, want we hebben te maken met tegenwind. Zowel de opstelling van het OM, dat onderzoek doet naar vijf meldingen van euthanasie en de rechterlijke uitspraak in de zaak Heringa baren mij zorgen'.

Ook 16 leden van de ledenadviesraad werden benoemd, waarmee de NVVE over een nieuw adviesorgaan beschikt. Zij zijn het 'oog en oor' van wat leeft onder de vereniging.

Het jaarverslag en de financiële verantwoording daarvan werden vlot besproken door de vergadering, zodat er tijd was voor de officiële lancering van het NVVE Fonds. Professor Eddy Houwaart, vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het fonds introduceerde het fonds, dat kennis moet opleveren over hoe het er echt aan toe gaat rond het levenseinde, in het bijzonder als iemand overlijdt door tussenkomst van een arts, hulpverlener of juist zonder hulp. Te denken valt aan thema's zoals de criteria die huisartsen gebruiken bij hun afweging rondom euthanasie, de praktijk en implicatie van het zelf innemen van middelen, het effect op naasten en de invloed van cultuur. Prof. Dick Willems kreeg symbolisch een eerste uitkering van het Fonds. Hij gaat dit gebruiken voor onderzoek naar de praktijk van hulp bij zelfdoding van psychiatrisch patiënten. Prof. Houwaart riep de ALV op mee te denken over nieuw onderzoek dat zij graag uitgevoerd ziet.

Cabaretier Vincent Bijlo sloot de ALV af met een lach en een persoonlijk verhaal over euthanasie bij een familielid, dat ook de nieuwe voorzitter niet onberoerd liet.


ALV benoemt Job Cohen unaniem tot voorzitter

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.