Onderdeel van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 december is een inhoudelijke sessie over de autonome route. 

De afgelopen jaren is het denken rond de autonome route veranderd. Aan de ene kant is het gevoel toegenomen dat mensen zelf moeten kunnen beslissen over hun levenseinde zonder dat een arts daar iets over te zeggen heeft. Aan de andere kant zijn de zorgen over een dergelijke route ook gegroeid. Want waar het idee van een laatstewilmiddel op veel steun kan rekenen, neemt het af als de woorden ‘vrij verkrijgbaar’ worden toegevoegd. Dan is zelfs een meerderheid van 52% tegen (bron: Motivaction).Reden: maatschappelijke risico’s en kans op impulsieve beslissingen.

In ons Meerjarenplan 2022 –2026 hebben we afgesproken dat we als NVVE het denken over de autonome route willen herijken langs de ‘oude’ vragen. Zoals de vraag of de leden van de NVVE van mening zijn dat het middel altijd voor iedereen en voor elke leeftijd beschikbaar moet komen. Of dat de vrijwilligheid altijd getoetst zou moeten worden. Zo nee, hoe misbruik voorkomen moet worden en zo ja, door wie dan? In deze inhoudelijke sessie van de ALV gaan we graag met onze leden in gesprek over deze dilemma’s, om zo de gedachtenvorming over de autonome route binnen de NVVE verder te brengen. De resultaten nemen we mee in het Actieprogramma Zelfbeschikking.

Reden temeer om deel te nemen aan de ALV op zaterdag 17 december.

Aanmelden kan via deze link.


ALV: inhoudelijke sessie over autonome route

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.