Op 14 mei dit jaar heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering zich uitgesproken over de strategische koers, aan de hand van de concept nota ‘Waardig Sterven’.

Nadat het bestuur en de directeur het eerste concept eind november 2015 publiceerden gaven de NVVE-leden hun opmerkingen tijdens landelijke ledenberaden in maart en het ledenoverleg in april van dit jaar. Op de ALV zijn ook een tweetal amendementen ingediend, die grotendeels zijn overgenomen door de vergadering.

Alle toevoegingen zijn inmiddels verwerkt in de uiteindelijke nota, die de koers van de vereniging voor de komende periode bepaalt. Concreet betekent dit dat de NVVE zich de komende periode zal inzetten voor de volgende doelen:

  • Een waardig, zelfgekozen levenseinde voor groepen, die thans nog allerlei belemmeringen ondervinden, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en mensen die vinden dat hun leven voltooid is
  • Bevorderen dat artsen alleen beargumenteerd mogen afwijken van een schriftelijk euthanasieverzoek;
  • Een wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan een pilot met de laatstewilpil. Dit  moet het pad effenen om dit dodelijke middel in Nederland legaal beschikbaar te maken. Mensen die hun leven voltooid achten zouden de pil moeten kunnen krijgen;
  • Onderzoeken of een opleiding tot stervenshulpverlener kan worden gestart;
  • Afschaffen van strafbaarheid van hulp bij zelfdoding en euthanasie, streven naar het legaliseren van stervenshulp door naasten, consulenten en professionele hulpverleners;
  • Onderzoeken hoe alle vormen van zorg rond het levenseinde onder het gezondheidsrecht kan worden gebracht.

ALV stelt strategische koers vast

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.