Op 14 mei dit jaar heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering zich uitgesproken over de strategische koers, aan de hand van de concept nota ‘Waardig Sterven’.

Nadat het bestuur en de directeur het eerste concept eind november 2015 publiceerden gaven de NVVE-leden hun opmerkingen tijdens landelijke ledenberaden in maart en het ledenoverleg in april van dit jaar. Op de ALV zijn ook een tweetal amendementen ingediend, die grotendeels zijn overgenomen door de vergadering.

Alle toevoegingen zijn inmiddels verwerkt in de uiteindelijke nota, die de koers van de vereniging voor de komende periode bepaalt. Concreet betekent dit dat de NVVE zich de komende periode zal inzetten voor de volgende doelen:

  • Een waardig, zelfgekozen levenseinde voor groepen, die thans nog allerlei belemmeringen ondervinden, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en mensen die vinden dat hun leven voltooid is
  • Bevorderen dat artsen alleen beargumenteerd mogen afwijken van een schriftelijk euthanasieverzoek;
  • Een wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan een pilot met de laatstewilpil. Dit  moet het pad effenen om dit dodelijke middel in Nederland legaal beschikbaar te maken. Mensen die hun leven voltooid achten zouden de pil moeten kunnen krijgen;
  • Onderzoeken of een opleiding tot stervenshulpverlener kan worden gestart;
  • Afschaffen van strafbaarheid van hulp bij zelfdoding en euthanasie, streven naar het legaliseren van stervenshulp door naasten, consulenten en professionele hulpverleners;
  • Onderzoeken hoe alle vormen van zorg rond het levenseinde onder het gezondheidsrecht kan worden gebracht.

ALV stelt strategische koers vast

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.