Agnes Wolbert en Dick Bosscher van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) bestrijden op 25 januari in Trouw de suggestie dat in sommige delen van Nederland artsen actief euthanasie aanbieden.

Onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen laat grote regionale verschillen zien in de toepassing van euthanasie door huisartsen. Een van de onderzoekers, ethicus en theoloog Theo Boer, zei niet te weten waardoor er zulke grote verschillen zijn. Daar is volgens hem meer onderzoek naar nodig (Trouw, 15 januari) . Helaas sloeg hij vervolgens toch aan het speculeren. Boer vermoedt dat in regio’s waar vaker euthanasie wordt verleend, artsen dit aanbieden aan hun patiënten. Vooral voor iemand die niet bepaald bekend staat als voorstander van euthanasie is dat een sinistere suggestie. Theo Boer heeft er geen bewijs voor, maar zei desondanks in televisieprogramma Nieuwsuur: áls het zo zou zijn, zou dat verontrustend zijn. Het is jammer dat het commentaar van Trouw (Opinie, 19 januari) het idee overneemt dat er zoiets is als een ‘aanbodkant’: In sommige regio’s zouden artsen euthanasie aanbieden.

De realiteit is anders. In de ene regio is sprake van een grotere vráág dan in de andere. Dat heeft onder meer te maken met religie, leeftijd, opleiding en inkomen. Niet geheel toevallig kun je de kaart van dit euthanasieonderzoek vrijwel geheel boven op de kaart leggen die aangeeft waar de leden van de NVVE wonen: in westelijk Nederland. Ook hun profiel komt overeen met dat van de inwoners van de regio’s uit het onderzoek.

Kennis over het onderwerp de vraag laat toenemen

Wij durven op basis van bijna veertigduizend gesprekken die we jaarlijks met onze leden voeren, de conclusie aan dat kennis over het onderwerp de vraag laat toenemen. Vervolgens komt aan de orde of artsen in diezelfde regio bereid zijn euthanasie te verlenen. In Nederland dienen jaarlijks ruim achttienduizend mensen een verzoek om euthanasie in bij hun arts. Zesduizend worden gehonoreerd: een op de drie verzoeken. Als er al sprake zou zijn van vraag en aanbod, dan liggen die twee flink uit elkaar.

De NVVE vindt het bemoedigend dat er regio’s zijn waar veel euthanasieverzoeken worden gehonoreerd. Alsnog moet de vraag worden gesteld waarom dat in andere regio’s veel minder het geval is.

Het onderzoek beperkte zich tot huisartsen die euthanasie uitvoerden. Niet is meegenomen of in regio’s met weinig gevallen van euthanasie door huisartsen juist veel zaken worden opgevangen door het Expertisecentrum Euthanasie of dat huisartsen daar vaker palliatieve sedatie aanbieden. Die laatste groeit namelijk explosief.


Artsen bieden geen euthanasie aan

Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.