Bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie zijn afgelopen jaar door artsen 15% meer gevallen van euthanasie gemeld ten opzichte van 2012 (van 4188 naar 4829)

De stijging van het aantal meldingen waarbij het lijden voortkwam uit een psychiatrische aandoening was maar liefst 200%: van 14 naar 42. In het geval van (gevorderde)dementie was dit 130%, van 42 naar 97 meldingen. De NVVE constateert dat de ruimte die de euthanasiewet biedt, steeds meer gebruikt wordt. Ondanks dat de meldingen stijgen, is het aantal als onzorgvuldig getoetste casussen met de helft gedaald naar 5.

De toetsingscommissie benadrukt dat ‘in de euthanasiewet de mogelijkheid is opgenomen voor een arts om gevolg te geven aan het euthanasieverzoek van een patiënt die niet meer in staat is zijn wil te uiten, indien deze dit verzoek in een schriftelijke wilsverklaring heeft neergelegd op het moment dat hij nog wilsbekwaam was… De zorgvuldigheidseisen moeten dan worden toegepast voor zover de feitelijke situatie dit toelaat.’ Bij gevorderde dementie en een verlaagd bewustzijn is euthanasie dus mogelijk, zoals de NVVE al jaren betoogt. Veel leden van de NVVE zijn bezorgd over hun levenseinde bij dementie en willen ervan uit kunnen gaan dat hun arts de ruimte van de wet gebruikt.


De NVVE juicht toe dat de toetsingscommissie transparant is over de oordelen (ze staan op de website) en de euthanasiewet, zodat iedereen kan zien wat er wel en wat er niet kan in Nederland. In het jaarverslag somt zij de misverstanden die leven onder artsen, op. Voor euthanasie is geen behandelrelatie tussen arts en patiënt nodig, het verzoek om euthanasie hoeft niet duurzaam te zijn en een psychiater hoeft niet standaard de wilsbekwaamheid te toetsen. Ook de familie hoeft het niet eens te zijn met het verzoek.


De commissie wijst op het belang de schriftelijke wilsverklaring tijdig op te stellen, op gezette tijden te actualiseren en daarin de concrete omstandigheden te beschrijven waarin men wenst dat de levensbeëindiging wordt uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt de verklaring te bespreken met de arts.

Artsen gebruiken ruimte euthanasiewet steeds meer

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.