Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) presenteerde zondag 18 december in het TV-programma Nieuwsuur een concept wetsvoorstel dat stervenshulp mogelijk moet maken bij ouderen die hun leven voltooid vinden. Met dit voorstel, waar D66 al enige tijd aan heeft gewerkt, pakt D66 door op het standpunt van het kabinet van afgelopen oktober. Toen stelde minister Schippers dat er een wet zou moeten komen om een oplossing te bieden voor mensen die lijden aan een ‘voltooid leven’.

De NVVE is blij dat een Tweede Kamerfractie deze handschoen nu oppakt, want hiermee is de komst van een nieuwe wet niet meer afhankelijk van het huidige kabinet. D66 gaat het maatschappelijke debat aan over het wetsvoorstel door middel van een raadpleging via de website van de partij.

De NVVE moedigt een debat aan en is blij dat er eindelijk invulling wordt gegeven aan het burgerinitiatief Voltooid leven uit 2010 van ‘Uit Vrije Wil’, een initiatiefgroep die werd gesteund door de NVVE.

In het voorstel komen mensen met een stervenswens in aanmerking voor hulp bij zelfdoding als zij 75 jaar of ouder zijn.  Een zogenaamde levenseindebegeleider voert minimaal twee gesprekken, waarna hij of zij de dodelijke medicatie overhandigt en ook aanwezig is bij de zelfdoding. De vrijwilligheid, weloverwogenheid van het verzoek en wilsbekwaamheid worden afzonderlijk getoetst door de eerste en een tweede levenseindebegeleider voorafgaand aan de hulp bij zelfdoding en door een toetsingscommissie achteraf. De levenseindebegeleider moet opgenomen zijn in het BIG-register. Het kunnen o.a. artsen, psychologen of verpleegkundigen zijn die de functie van levenseindebegeleider gaan vervullen. Ondraaglijk en uitzichtloos lijden zijn niet als criteria opgenomen in het voorstel.

Dat laatste vindt de NVVE een stap voorwaarts, omdat daarmee de autonomie van de persoon met een voltooid leven wordt vergroot. De NVVE vindt wel de leeftijdsgrens van 75 jaar vrij hoog en ook arbitrair. De toetsing lijkt vrij zwaar aangezet. De NVVE wil over deze concrete punten nog in gesprek gaan met haar leden. Ook organiseert de NVVE in de Week van de Euthanasie (februari 2017) een publieksdebat waarvoor mensen met verschillende achtergronden zijn uitgenodigd. Dan maakt de NVVE de resultaten van een opinieonderzoek naar voltooid leven bekend.  

De NVVE komt al jaren op voor ouderen die hun leven voltooid vinden. Zij lijden aan het leven, ze zijn onthecht en vinden dat hun leven is geleefd. Ze hebben last van kwalen, maar zullen hieraan niet binnen afzienbare tijd overlijden. De optie van een levenseindebegeleider die stervenshulp geeft is een van de mogelijkheden om ouderen met een voltooid leven te helpen. In de zogenaamde autonome route willen veel ouderen zelf de regie in hand houden en niet afhankelijk zijn van toetsing door een hulpverlener. Dit blijft een punt op de agenda van de NVVE en wil zich daarvoor samen met de Coöperatie Laatste Wil blijvend voor inzetten.

 


Autonomie oudere moet leidend zijn bij wet voltooid leven

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.