De actie onder 147.000 leden van de NVVE om de Levenseindekliniek vergoed te krijgen begint vruchten af te werpen. Met verscheidene zorgverzekeraars wordt opnieuw onderhandeld over vergoeding van euthanasie via de Levenseindekliniek.

De zorgverzekeraars zijn de afgelopen dagen bedolven onder brieven van verzekerden die aandringen op vergoeding van de Levenseindekliniek. In de voorbeeldbrief die de NVVE-leden kregen om door te sturen naar hun verzekeraar wordt euthanasie een essentieel onderdeel van de basiszorg genoemd. Wordt die zorg niet vergoed, dan kan dat een overweging zijn een andere verzekeraar te zoeken, zo stelt de brief. Juist deze maanden bepalen mensen hun zorgverzekeraar voor het komende jaar.

Menzis was tot voor kort de enige die de Levenseindekliniek vergoedde. Ook ONVZ Zorgverzekeraar vergoedt, inclusief haar labels PNOzorg en VvAA-zorgverzekering. Coöperatie VGZ, een van de vier grootste verzekeraars, heeft gezegd de Levenseindekliniek te willen contracteren. Aan een overeenkomst wordt gewerkt. Met DSW, Zorg en Zekerheid en enkele andere kleine zorgverzekeraars staan de eerste gesprekken gepland.

De Levenseindekliniek probeert sinds haar oprichting in maart 2012 contracten te sluiten met de verzekeraars. Zo’n contract is, bij de meeste zorgverzekeraars, nodig om de euthanasie te kunnen declareren. Huisartsen hebben wel zo’n contract. Daarmee ontstaat de situatie dat een huisarts die euthanasie geeft de kosten daarvan wel kan declareren, maar de Levenseindekliniek niet. Op de langere duur komt daarmee het voortbestaan van de kliniek in gevaar.

De NVVE was indertijd initiatiefnemer van de Levenseindekliniek. Doel is euthanasie bieden aan mensen die hier wettelijk wel voor in aanmerking komen, maar die het van hun arts niet krijgen. In de praktijk richten zich relatief veel niet-terminaal zieken tot de kliniek: demente mensen, psychiatrisch patiënten, ouderen met een ‘voltooid leven’. In de ruim anderhalf jaar van haar bestaan zijn er meer dan 1100 euthanasieverzoeken binnengekomen. Van iets meer dan 200 mensen werd de stervenswens gehonoreerd.

De kliniek is voor haar inkomsten nu voornamelijk afhankelijk van bijdragen van maatschappelijke nutsfondsen, legaten, subsidies en giften van de Vrienden van de Levenseindekliniek, NVVE-leden als de NVVE zelf.

Bron: Levenseindekliniek


Brievenactie boekt eerste resultaat

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.