De Pil van Drion bestaat, was donderdag 30 november de conclusie op een NVVE-symposium in Ede. In poedervorm. Nu afwachten of het OM ook toestaat dat het middel echt ter beschikking komt.

Voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) Jos van Wijk durft de confrontatie met het OM wel aan. 'We gaan het gewoon doen en wachten af wat er dan gebeurt', hield hij de ruim driehonderd aanwezigen voor. Het tot een snelle en humane dood leidende conserveermiddel dat de coöperatie heeft gevonden zal steeds door groepjes leden besteld moeten worden. De coöperatie zelf mag het niet verschaffen wil ze niet vervolgd worden voor hulp bij zelfdoding. Dergelijke hulp mogen alleen artsen geven.

Van Wijk heeft goede hoop dat het middel begin volgend jaar kan worden verspreid. Officieel heeft hij nog niets van het OM gehoord. Uit 'de wandelgangen' vernam hij dat het vanuit het oogpunt van strafbaarheid goed is dat het niet gaat om een geneesmiddel. Dat mag alleen door artsen en apothekers verstrekt worden. Het poeder komt in een kluisje dat alleen met een code of vingerafdruk te openen is. Er wordt een kleurtje aan toegevoegd om het herkenbaar te maken.

Mocht het inderdaad beschikbaar komen, dan is dat het hoogtepunt van tientallen jaren strijd om een laatste-wil-middel. NVVE-directeur Agnes Wolbert schetste in Ede de moeizame weg die werd afgelegd sinds oud-raadsheer van de Hoge Raad Huib Drion in 1991 pleitte voor zo'n 'pil'. Uiteindelijk was het de uit de NVVE voortgekomen CLW die zijn wens concreet maakte. Het poeder is maar bij een paar mensen van de coöperatie bekend. 'Het zou fijn zijn geweest als er wat meer duidelijkheid over de werking en samenstelling bekend was', verzuchtte Wolbert. 

Dat vond ook Gert van Dijk, ethicus bij artsenorganisatie KNMG. Wat hem betreft komt het middel er helemaal niet. Zelfdoding is meestal geen weloverwogen keuze, betoogde hij, maar een gevolg van lichamelijke aandoeningen, depressies of tijdelijke wanhoop en paniek. Verstrekking van een zelfdodingsmiddel kan alleen na een heel zorgvuldige beoordeling. Zo niet, dan leidt die tot de onnodige dood van kwetsbare mensen, aldus Van Dijk.

Esther Pans, advocaat en gepromoveerd op de euthanasiewet, waagde zich niet aan een voorspelling over ingrijpen van het OM. 'Nog onbeslist', vatte ze samen. Het gebruik van een kluis die alleen te openen is met een vingerafdruk of persoonlijke code komt al aan veel bezwaren tegemoet. Maar Pans constateerde ook dat het OM momenteel sneller artsen vervolgt die een euthanasie niet helemaal goed uitvoeren. 'Er waait een nieuwe wind daar'. En: 'Het is juridisch een grijs gebied'.

Jos van Wijk benadrukte nog eens dat de leden van de coöperatie niet de suïcidalen zijn uit het verhaal van Gert van Dijk. De leden zijn wilsbekwame mensen, uitstekend in staat tot een autonome beslissing over hun levenseinde, meent hij. Zij zijn nu aan de willekeur van artsen overgeleverd, vindt Van Wijk.

Specifiek aandacht voor dementie had Carla Bekkering, coördinator van het Adviescentrum van de NVVE. Zij vertelde dat de meeste mensen dodelijke middelen verzamelen uit vrees dementerend in een verpleeghuis te komen. De praktijk is dat ze vanaf het moment dat ze dement worden, ontkennen dat dat gebeurt. 'Zo gaat het moment voorbij waarop ze hun zelfdoding kunnen uitvoeren, de wens om zelf de regie te behouden ten spijt. Eigen regie bij dementie is een sprookje dat zelden bewaarheid wordt', aldus Bekkering.

En psycholoog Leonie Vogels vertelde hoe belangrijk het is het gesprek aan te gaan met de naasten over de laatste levensfase, hoe die er uit moet zien. Zij reikte haar publiek een vragenlijst aan over wat nou echt belangrijk is zo vlak voor de dood.

Gespreksleider Lex Bohlmeijer vroeg de aanwezigen ter afsluiting of ie nou inderdaad bestaat, die Pil van Drion. Nee, vond de een, want er is nog te veel onduidelijk over werking, kwaliteit en beschikbaarheid van het middel. Ja, meende een ander, maar je moet er wel heel veel voor doen, er zitten nogal wat voorwaarden aan. Bohlmeijer zelf hakte de knoop door: 'De Pil van Drion is er, en dat is goed nieuws. De duizenden nieuwe leden van de Coöperatie Laatste Wil bewijzen dat hij in een behoefte voorziet. Of ze met rust worden gelaten en de Pil weer niet verdwijnt is echter afwachten.'


De pil van Drion bestaat

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.