Euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen moeten uit het wetboek van strafrecht. Het onderscheid tussen normaal medisch handelen en bijzonder medisch handelen moet worden opgeheven. Dit stelt de NVVE in haar nieuwe strategienota die eind volgende week wordt gepubliceerd. De NVVE gaat ook aan de slag met het verruimen van de mogelijkheden tot euthanasie voor mensen met een voltooid leven en de legalisering van de laatstewilpil.

Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2001 is er geen arts strafrechtelijk vervolgd. Er gaat een preventieve werking van de regionale toetsingscommissies uit: zij beoordelen de gevallen achteraf, maar voor veel artsen vormt het controleproces ook een belemmering en kan reden zijn om een euthanasieverzoek van een patiënt niet te honoreren. De NVVE pleit ervoor dat de huidige zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet worden geïntegreerd in het medisch tuchtrecht. De Inspectie Gezondheidszorg ziet toe op de zorgvuldige uitvoering van het proces.

Het opheffen van het onderscheid tussen euthanasie, hulp bij zelfdoding en andere medische handelingen, zal volgens de NVVE bijdragen aan het vergroten van de bespreekbaarheid van keuzes aan het levenseinde tussen arts en patiënt. Er is nu juridisch een groot verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie, omdat de een tot het domein van normaal medisch handelen behoort en de ander tot het domein van het strafrecht. De NVVE streeft ernaar alle keuzes rond het levenseinde bespreekbaar en uitvoerbaar te maken, zonder juridische belemmeringen. De patiënt moet op basis van goede informatie, kunnen kiezen uit het hele palet van mogelijkheden die leiden tot waardig sterven.

Aanvullingen euthanasiewet

Daarnaast wil de NVVE op korte termijn een drietal aanvullingen op de huidige euthanasiewet realiseren.

  • Een arts mag alleen beargumenteerd afwijken van het verzoek om euthanasie. Hierop moet worden toegezien door regionale toetsingscommissies.
  • Hulp bij zelfdoding door niet-medici moet niet langer strafbaar zijn. 
  • De zorgvuldigheidseisen moeten worden verruimd om ook mensen met een voltooid leven in aanmerking te laten komen voor euthanasie.

Met het laatste punt neemt de NVVE het signaal serieus van een groeiende groep artsen die het moeilijk vindt om euthanasie te verlenen, met name als het gaat om patiënten die hun leven voltooid achten maar wiens euthanasieverzoeken niet voldoen aan de zorgvuldigheideisen van de euthanasiewet.

Laatstewilpil

De NVVE richt haar aandacht in de komende periode nadrukkelijk ook op de legale introductie van de laatstewilpil, in samenwerking met de Coöperatie Laatste Wil. Uit de recente oproep onder de lezers van NRC - in samenwerking met de KNMG - over dit onderwerp, blijkt dat er een groot draagvlak bestaat voor een middel waarmee iemand van 75 jaar of ouder zijn/haar leven kan beëindigen. Nu staan mensen wiens euthanasieverzoek wordt afgewezen voor vaak ingewikkelde methoden van zelfeuthanasie. Patiënten met een doodswens moeten in de toekomst kunnen beschikken over dodelijke middelen waarmee zij zelf hun leven kunnen beëindigen, vindt de NVVE. De arts hoeft daarbij niet of nauwelijks betrokken te zijn. Samen met artsen, apothekers en in overleg met de regionale toetsingscommissies en de ministeries van VWS en Justitie wil de NVVE onderzoeken op welke wijze dodelijke middelen geclausuleerd en legaal ter beschikking kunnen worden gesteld. Hierbij moet worden uitgesloten dat dergelijke middelen worden toegepast in situaties waarin sprake kan zijn van misbruik, moord of (impulsieve) suïcide.

Het strategisch document met daarin de verdere uitwerking van de hierboven besproken onderwerpen zal vrijdag 20 november op de website van de NVVE worden geplaatst. Voor leden van de NVVE worden er in 2016 diverse momenten georganiseerd om het document te bespreken.

Euthanasie uit wetboek van strafrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.