In zijn eerste column in Relevant beschrijft Robert Schurink de vijf doelen waarop hij zich als nieuwe NVVE-directeur de komende periode gaat concentreren. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is in de gedrukte exemplaren van het blad een laatste stukje tekst weggevallen. Hieronder vindt u de volledige tekst.

Vijf doelen

Als u dit leest ben ik al bijna twee maanden directeur van de NVVE. En dat voelt goed. Van vele kanten werd ik gefeliciteerd en ik merkte dat de NVVE status heeft. De woorden 'betekenisvolle organisatie' vielen vaak. Er wordt met respect gesproken over de vereniging en wat zij heeft bereikt. Samen met bestuur, bureau, vrijwilligers en de leden  wil ik dat aantoonbare draagvlak voor onze visie in de maatschappij benutten om de doelen van de organisatie te bereiken, in nauw overleg met onze maatschappelijke partners. Met het bestuur heb ik afgesproken de komende periode mijn energie te concentreren op vijf doelen.

Ten eerste is dat het formuleren van een nieuwe strategie. Hoe kunnen we het zelfbeschikkingsrecht centraal stellen en de kwaliteit van waardig sterven op een hoger plan brengen? Hoe maken we de laatstewilpil bereikbaar voor wie hem wil, en welke afspraken moeten we daarover maken met beleidsmakers, artsen en apothekers? Hoe maken we hulp bij zelfdoding door niet-artsen niet langer strafbaar?

De nieuwe strategie moet worden gedragen door de leden en dat betekent dat we daarover in gesprek zullen gaan. Met de werkgroep ledenparticipatie praat ik over de beste manier om een levendige vereniging te creëren waarin we op democratische wijze besluiten nemen en we de energie en daadkracht van de leden kunnen mobiliseren. Dat is het tweede doel.

Het derde doel betreft het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze 163.000 leden. Hoe kunnen we u beter informeren via onze website, nieuwsbrief, weblog en social media? Hoe kunnen we een goed bereikbaar kennis- en expertisecentrum zijn waar leden terecht kunnen voor advies en voorlichting over de wilsverklaring, het behandelverbod en de euthanasieverklaring? Maar ook met vragen over alternatieve methoden die op dit moment buiten de wettelijke kaders vallen.

Het vierde doel heeft betrekking op het wereldcongres van de internationale federatie van Right-to-Die-organisaties dat van 11 tot 14 mei 2016 in Amsterdam wordt gehouden. De NVVE is lid van deze federatie en heeft als grootste vereniging ter wereld het verzoek gekregen dit congres te organiseren. Dat doen we graag. Vanuit allerlei landen bereiken ons berichten dat men ijvert voor een euthanasiewetgeving, zoals die in ons land als eerste ter wereld in 2002 werd gerealiseerd. In steeds meer landen krijgen inwoners het recht om waardig te sterven op een zelfgekozen moment, in een liefdevolle omgeving en begeleid door deskundige professionals. Op het wereldcongres staat de vraag centraal wat we van elkaar kunnen leren. Zet de datum in uw agenda, dit congres mag u niet missen!

Het laatste doel is het zorgdragen voor een professioneel bureau waar actuele kennis en expertise aanwezig is.

Tot slot: bovenal wil ik graag úw directeur en voor iedereen bereikbaar zijn. Heeft u vragen en ideeën? Mijn e-mail adres is: r.schurink@nvve.nl. Ik zal niet alle 163.000 leden persoonlijk kunnen beantwoorden, maar ik beloof u dat ik ruimte in mijn agenda voor u zal maken. Per slot van rekening zijn het de leden die de vereniging maken!


De vijf doelen van de nieuwe directeur

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.