De afgelopen periode stond in het teken van de herijking van de strategie van de vereniging, de professionalisering van het bureau en de versterking van het verenigingsleven. Na de geslaagde wereldconferentie Euthanasia 2016, de door het kabinet aangekondigde wet voltooid leven en de aanstaande uitgifte van een landelijk verkrijgbare niet-reanimeren penning breekt een nieuwe periode aan voor de NVVE en acht hij de tijd rijp om het stokje over te dragen.

Directeur NVVE gaat stokje overdragen

Het bestuur betreurt het vertrek van Robert Schurink en is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de vereniging en de onder zijn leiding bereikte resultaten. Het bestuur heeft hem verzocht aan te willen blijven tot een opvolger is gevonden. De procedure voor de werving van een nieuwe directeur zal in november 2016 worden gestart.

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item: