Aantal meldingen van euthanasie in complexe gevallen gedaald

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn in 2012 vaker gegeven dan in 2011. Het aantal meldingen nam toe van 3695 naar 4188, een stijging van 13%. De stijging die sinds 2006 is ingezet, zet door. Dit betekent dat artsen steeds vaker bereid zijn stervenshulp te verlenen. Toch is het aantal gevallen van euthanasie bij dementie en psychiatrie relatief gedaald: van 49 naar 42 (dementie) en 13 naar 14 psychiatrie. Dit betekent dat artsen en psychiaters het afgelopen jaar meer terughoudend zijn geweest met het verlenen van stervenshulp aan deze mensen, die volgens de euthanasiewet wel aanspraak kunnen maken op stervenshulp. Zij kloppen relatief vaak aan bij de Levenseindekliniek, waar de artsen ervaring hebben met complexe euthanasieverzoeken zoals bij dementie. Alle meldingen van artsen door de Levenseindekliniek zijn als zorgvuldig beoordeeld. Petra de Jong, directeur NVVE: ‘Deze cijfers laten zien dat er een enorme behoefte is onder artsen naar kennis over de euthanasiewet. Daarom is de NVVE enorm verheugd met de publicatie van complexe gevallen van euthanasie op de website van de regionale toetsingscommissies’.

Toetsingscommissies bevestigen status schriftelijke wilsverklaring

Net als in 2011 is er in 2012 één casus van gevorderde dementie gemeld. Deze is als zorgvuldig beoordeeld. De toetsingscommissies benadrukken de status van de schriftelijke wilsverklaring, opgesteld op het moment dat de patiënt nog wilsbekwaam was. ‘Een schriftelijke wilsverklaring kan een mondeling verzoek vervangen van een patiënt die op het moment dat levensbeëindiging concreet aan de orde is inmiddels wilsonbekwaam is geworden.’ Petra de Jong: ‘Arts en SCEN-arts, die de zorgvuldigheidscriteria beoordelen, hebben met de wilsverklaring dus een document in handen waarmee ze hun zorgvuldige werkwijze kunnen aantonen.’ De toetsingscommissies raden mensen met een wilsverklaring aan deze op tijd op te stellen, op gezette tijden te actualiseren, zo concreet mogelijk te stellen in welke situaties levensbeëindiging gewenst is en de wilsverklaring steeds met de arts te bespreken. Een handgeschreven, persoonlijke wilsverklaring van de patiënt heeft betekenis. De NVVE organiseert vanaf 2014 spreekuren over wilsverklaringen, om leden te helpen deze persoonlijke invulling op papier te zetten.


Grote behoefte aan kennis euthanasiewet onder artsen

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.