Laat het debat over euthanasie en dementie niet over aan medici en belangengroepen, maar luister naar de mensen om wie het gaat. Dat zei NVVE-directeur Agnes Wolbert op 30 oktober 2017 tegen de leden van de Kamercommissie VWS. De commissie besprak de derde evaluatie van de euthanasiewetgeving.

Agnes Wolbert wees erop dat de NVVE veel vragen krijgt van verontruste leden tijdens regiobijeenkomst. Wat als ik alles goed heb geregeld en vastgelegd in een wilsverklaring en dan dement word?, vragen zij. Deze mensen hebben recht op duidelijkheid, aldus Agnes Wolbert. Zij prees daarom het voornemen van het kabinet om een grote publiekscampagne te houden over de mogelijkheden die de wet biedt. Daar hoort ook bij hoe je het gesprek voert met je huisarts over het levenseinde, zei Agnes Wolbert.

Diverse organisaties kregen de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen. Artsenorganisatie KNMG staat zeer terughoudend tegenover euthanasie bij mensen met dementie en psychiatrische aandoeningen, zo benadrukte voorzitter Heman. De apothekers hebben moeite met hun positie als verstrekker van de dodelijke middelen, ook omdat zij niet worden genoemd in de euthanasiewet. Agnes Wolbert zei dat de terughoudendheid te maken kan hebben met de toename van de complexe gevallen. Mensen worden ouder en hebben meer verschillende aandoeningen. Zorgverleners hebben meer hulp en begeleiding nodig om met deze patiënten over het levenseinde te praten.

De NVVE pleit tijdens de hoorzitting voor humanisering van sterven. Er moet een omslag komen in het denken over sterven, betoogde de NVVE. Sterven is een persoonlijk proces dat bij het leven hoort en  geen medisch kwestie waarin alleen artsen mogen ingrijpen.

Ruim 18.000 mensen verzoeken per jaar om euthanasie. Slechts een derde daarvan wordt ingewilligd. Vooral mensen die lijden aan dementie, psychiatrische aandoeningen of een stapeling van ouderdomsklachten wordt een euthanasieverzoek geweigerd. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt met de NVVE dat dit moet veranderen. Ook vindt de NVVE dat artsen meer gebruik moeten maken van de schriftelijke wilsverklaring indien het geven van mondelinge toestemming voor euthanasie niet meer mogelijk is. Zo kunnen mensen sterven op de manier die bij hen past, waar en wanneer zij dat willen. Lees hier alle standpunten die de NVVE naar voren bracht in de hoorzitting.

Andere sprekers tijdens de hoorzitting waren van artsenorganisatie KNMG, apothekersvereniging KNMP, de christelijke patiëntenvereniging NPV en twee wetenschappelijk onderzoekers. Ook werden euthanasie bij dementie en psychiatrie en het functioneren van het toetsingssysteem besproken.

De Rondetafel was aangevraagd door de SGP naar aanleiding van de Derde evaluatie van de Euthanasiewet die in mei aan de Tweede Kamer is aangeboden. GroenLinks steunde de aanvraag.

 


Hoorzitting Tweede Kamer: NVVE roept op tot humanisering van sterven

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.