Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) draagt Job Cohen voor als voorzitter. Als de Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2018 met zijn benoeming instemt, volgt hij Margo Andriessen op. 

Margo Andriessen was acht jaar voorzitter van de NVVE en zag de vereniging in die periode groeien van rond de 110.000 naar het huidige aantal van 167.000 leden. Tijdens haar voorzitterschap werd onder meer de Levenseindekliniek opgericht.

Rijke staat van dienst
Job Cohen (Haarlem, 18 oktober 1947) begon zijn loopbaan bij de Universiteit Maastricht, waar hij de rechtenfaculteit opzette, hoogleraar methoden en technieken werd en later rector magnificus. Daarna volgde een carrière als politicus. In 1993 was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Lubbers III. Vanaf 1994 zat hij in de Eerste Kamer en in 1998 werd hij in het kabinet-Kok II staatssecretaris van Justitie. Hij was burgemeester van Amsterdam van 2001 tot en met 2010 en daarna van 2010 tot 2012 Kamerlid en politiek leider van de PvdA. Job Cohen is onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden in gemeenterecht en gemeentekunde. Hij bekleedt de Thorbecke-leerstoel.

Uitdaging
Cohen ziet het voorzitterschap van de NVVE als een uitdaging en is daarom op het verzoek ingegaan. "Ieder mens krijgt op enig moment te maken met vragen rond het einde van het leven. Dat zijn altijd moeilijke vragen, met tal van verschillende antwoorden. Binnen de NVVE wordt over deze vragen nagedacht en worden mensen geholpen om bij hen passende antwoorden te vinden. Daaraan wil ik graag een steentje bijdragen.’’

Verbinder
Het bestuur is ervan overtuigd dat Job Cohen een aansprekend boegbeeld voor de NVVE zal zijn. Volgens het bestuur van de NVVE heeft Job Cohen zich met zijn rijke staat van dienst altijd gemanifesteerd als een verbinder; iemand die zich goed gedocumenteerd inzet voor de publieke zaak. "Hij heeft nog altijd een groot netwerk in de politiek en het maatschappelijk veld en geniet in brede kring veel vertrouwen.’’


Bestuur NVVE draagt Job Cohen voor als voorzitter

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.