De Tweede Kamer leden Arib (PvdA) en Voortman (GroenLinks) hebben aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen gesteld over de Levenseindekliniek. Op maandag 30 september was er een ronde tafel over de euthanasiewet en daarin kwam ook de Levenseindekliniek meerdere keren ter sprake. De Levenseindekliniek kon vragen beantwoorden, en dat leidt er mede toe dat de genoemde Kamerleden vragen gesteld hebben.

Kamerleden stellen vragen over het uitblijven van vergoedingen aan de Levenseindekliniek door zorgverzekeraars

De financiering van de hulp aan patiënten die bij de Levenseindekliniek aankloppen is een groot punt van zorg en bedreigt het voortbestaan van het instituut. Alleen met zorgverzekeraar Menzis is er een overeenkomst. ‘Het is de laatste zorg die verzekerden vragen en die expliciet niet geboden wordt door de eigen behandelaar’, aldus Steven Pleiter, directeur Levenseindekliniek. ‘Ik vind het schrijnend dat deze gespecialiseerde laatste hulp nu betaald moet worden uit giften, schenkingen en subsidies.’

Mevrouw Arib en mevrouw Voortman vragen de minister onder andere of zij er van op de hoogte is dat zorgverzekeraars de Levenseindekliniek ‘boycotten’, en wat de mening van de minister daarover is.

Tijdens de ronde tafel werd bevestigd dat de Levenseindekliniek voorziet in een maatschappelijke behoefte omdat er euthanasieverzoeken zijn die niet of zeer moeizaam door de arts van de patiënt worden ingewilligd. De minister wordt gevraagd om de uitbreiding van de capaciteit van de Levenseindekliniek te faciliteren.

De Levenseindekliniek ziet met grote belangstelling uit naar de beantwoording door de minister van de gestelde vragen. Wilt u de vragen lezen, klik dan hier.

Bron: www.levenseindekliniek.nl

Deel dit item: