Met een nieuwe penningmeester en een jaaractiviteitenplan 2017 kan de NVVE op volle kracht vooruit. Tijdens de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 mei in Amersfoort, bijgewoond door zo'n 120 leden, nam de NVVE afscheid van bestuurslid Hein Schreuder. Hij wordt opgevolgd door Maarten ten Doesschate.

Penningmeester

Schreuder, sinds 2013 in het bestuur, heeft het penningmeesterschap 'een enorme professionaliseringsslag gegeven', zei NVVE-voorzitter Margo Andriessen in haar dankwoord. 'Het is een serieuze functie geworden en dat was niet altijd even makkelijk. We zijn je enorm dankbaar voor je betrokkenheid bij het onderwerp en bij de leden. Je was altijd bereid om in gesprek te gaan.'

Ten Doesschate werd met een overgrote meerderheid van stemmen (slechts twee leden waren tegen) benoemd. De bedrijfseconoom (en tophockeyer) is de laatste 26 jaar werkzaam geweest bij Corbion NV, voorheen CSM. Nu hij met pensioen is, gaat hij zich inzetten voor de NVVE.

Activiteiten 2017

Naar aanleiding van een voorstel van Henk Schapendonk en negentien andere leden (dat tijdens de ALV werd aangenomen) heeft het NVVE-bureau zijn jaarplan 2017 aangepast. In het overzicht van nieuwe Jaaractiviteiten 2017 zijn concrete acties gepland om twee voorstellen die tijdens de extra ALV in maart werden aangenomen, met voorrang uit te voeren. Het gaat om de nieuwe strategienota Vrijheid van sterven en het voorstel tot democratische vernieuwing van de vereniging.

Ten behoeve van het eerste wordt een breed samengestelde coördinatiegroep geformeerd, bestaande uit afvaardigingen van bureau, vrijwilligers en leden. Deze zal de nota vertalen in onderdelen die door werkgroepen zullen worden uitgewerkt. Zij leggen eind dit jaar een implementatieplan aan de ALV voor.

Niet-reanimerenpenning

Naar aanleiding van de verslagen van eerdere ALV's werd kritiek geuit op de overdracht van de niet-reanimerenpenning aan de Patiëntenfederatie Nederland. Uitgave van een neutrale penning, waarvoor geen verenigingslidmaatschap is vereist, was wel ter sprake geweest. Maar, zo vonden Loes Jobse en (voormalig NVVE-directeur) Petra de Jong, overdracht en het weghalen van de penning bij de NVVE was niet officieel door de ALV goedgekeurd. Jobse: 'Wilsverklaringen worden ook door anderen dan de NVVE aangeboden. Op deze manier raken we onze core business langzamerhand kwijt.'

Volgens directeur ad interim Rob Jonquière is het een 'voldongen feit' dat de penning bij de NVVE weggaat en moet de NVVE trots zijn dat het ministerie van VWS, dat hecht aan één uniforme penning voor alle Nederlandse inwoners, voor die van de vereniging heeft gekozen.

Tekort Euthanasia 2016

Na enkele kritische kanttekeningen te hebben gemaakt, gaven de leden ook hun goedkeuring aan het financieel verslag en de jaarrekening over 2016. Door een veel minder grote deelname aan de Wereldconferentie Euthanasia 2016 dan gepland, was een fors tekort ontstaan. Dat kwam formeel ten laste van de stichting die speciaal hiervoor was opgericht. 'Maar we zijn een nette vereniging en we vonden het niet fatsoenlijk om dat tekort af te wentelen op onze leveranciers. Daarom hebben we het aangevuld uit de algemene middelen van de NVVE', legde penningmeester Hein Schreuder uit.

NVVE-fonds

Voor het eerst figureerde het NVVE-fonds in het financiële verslag en de jaarrekening. Het fonds werd voorjaar 2016 in het leven geroepen voor legaten die aan de vereniging worden geschonken. Uit het fonds wordt wetenschappelijk onderzoek rond het levenseinde gefinancierd. Zo wordt de leerstoel Kwaliteit van de laatste levensfase en sterven aan het AMC-UvA (bekleed door prof. Suzanne van de Vathorst) eruit betaald. Over verlenging van de leerstoel is de NVVE in gesprek met het AMC-UvA.

Levenseindekliniek

De bestuurlijke band tussen de NVVE en de Stichting Levenseindekliniek (SLK) wordt losser, zo deelde voorzitter Margo Andriessen mee. De SLK heeft hier zelf om verzocht. De statuten worden aangepast en er wordt een Raad van Toezicht gevormd. Huisarts Flip Sutorius, sinds kort tevens bestuurslid van de NVVE, zal er zitting in nemen.


Leden NVVE benoemen penningmeester en keuren jaaractiviteiten 2017 goed

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.