De Tweede Kamer heeft een motie van VVD en D66 aangenomen waarin huisartsen worden opgeroepen aan hun patiënten duidelijk te maken hoe zij denken over het zelfgekozen levenseinde. Bij de NVVE horen we in onze adviesgesprekken over een waardig levenseinde en wat je daarvoor moet regelen, nog vaak dat het voor patiënten onduidelijk was of hun huisarts, mocht het zover komen, zou meewerken aan euthanasie. De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor de zomer van 2020 met een concreet actieplan te komen.

Nog te vaak stellen artsen hun patiënt half-half gerust: ‘als het zover is, help ik u wel’. De patiënt gaat opgelucht naar huis en denkt dat zijn dokter meewerkt aan euthanasie, maar de arts denkt daar helemaal nog niet aan, die kent ook andere opties die voor hemzelf qua verantwoording veel minder ingrijpend zijn, zoals palliatieve sedatie.

Het verdrietige effect is, wat de NVVE van de nabestaanden terug hoort. Aan het einde van het leven van hun naaste ontstaat veel verwarring, onzekerheid overheerst, onnodige paniek en langer lijden dan nodig. Los van het gemis en het verdriet, is er dan ook nog schuldgevoel en kwaadheid als niet meer te herstellen negatieve emoties bij de achterblijvers. In het debat over de VWS begroting bepleitten VVD en D66 onlangs meer helderheid van huisartsen over hun standpunt ten aanzien van euthanasie. Tegelijkertijd spoorden ze de minister aan de huisartsen te bewegen het gesprek aan te gaan met hun patiënten. Over levenseindevraagstukken in het algemeen en euthanasie in het bijzonder. De NVVE is daar gezien onze praktijkervaring, geweldig blij mee. De oproep van de politieke partijen versterkt de positie van patiënten: als huisartsen eerder en vaker uit zichzelf het gesprek met patiënten over levenseindevraagstukken beginnen, dus niet wachten tot de patiënt er zélf over begint, dan is dat een absolute verbetering ten opzichte van de huidige, te vage cultuur van afwachten en het er maar niet over hebben.

Voor veel mensen is het moeilijk om over je eigen levenseinde te praten. Huisartsen weten dat en zouden vanuit hun professionaliteit alleen om die reden al het initiatief moeten nemen om het aan te kaarten bij hun patiënten. Zodat deze tijdig weten of ze daadwerkelijk bij hun huisarts op steun voor euthanasie kunnen rekenen. En anders, dat ze tijdig worden verwezen naar een collega die wél meewerkt of naar het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). De Kamer heeft nu zeker een stap in de goede richting gezet, maar moet op het vinkentouw blijven zitten over de uitvoering. Alleen als na het gesprek aangaan óók dat laatste stuk: verwijzen naar een collega die wél meewerkt aan euthanasie door de minister wordt meegenomen in de briefing van de huisartsen, dan hebben we het pas écht goed geregeld voor de patiënt. Die hoeft dan niet meer op het allerlaatste moment aangemeld te worden bij een andere arts, hoeft niet meer onzeker te zijn en kan zich beperken tot wat er in de laatste levensfase echt toe doet: op een waardige manier afscheid nemen van je naasten en alles wat je lief was. 

Motie over bijscholen huisartsen op gebied van de euthanasiewet

Naast de motie over het bespreekbaar maken van het levenseinde werd er ook een VVD-D66 motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken hoe de verschillende (educatieve) modules van het Expertisecentrum Euthanasie voor alle huisartsen beschikbaar te maken en de Tweede Kamer daar voor de zomer van 2020 over te informeren.

---------------------------------------

Download: Motie verlagen drempel gesprek euthanasie met huisarts.pdf
Stemmingsuitslag:
Voor: VVD, D66, PVV, PvdA, GroenLinks, 50Plus, PvdD, Van Haga, Van Kooten-Arissen
Tegen: CDA, SP, ChristenUnie, DENK, SGP, FvD

Download: Motie kennis Expertisecentrum Euthanasie voor huisartsen.pdf
Stemmingsuitslag:
Voor: VVD, D66, PVV, PvdA, GroenLinks, 50Plus, PvdD, Van Haga, Van Kooten-Arissen, DENK, SP, FvD
Tegen: CDA, ChristenUnie, SGP


Maak het levenseinde bespreekbaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.