Steeds meer leden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) bespreken hun wilsverklaring met hun huisarts. 

Inmiddels is 65% van de leden die over een wilsverklaring beschikken het gesprek met de huisarts aangegaan. Veruit de meesten (8 op de 10) zeggen dat hun huisarts ‘vol begrip’ reageerde.

 De enquête geeft een opvallende aanvulling op het recente onderzoek van huisarts Matthijs van Wijmen. Hij liet vierduizend NVVE-leden zes jaar lang een vragenlijst invullen. Slechts minder dan de helft ging in die zes jaar in gesprek met de huisarts over de wilsverklaring. Anno 2018 blijken dus aanzienlijk meer NVVE-leden het gesprek met de huisarts te zijn aangegaan.

De NVVE verklaart de stijging uit de toegenomen aandacht voor de wilsverklaring en uit het feit dat de vereniging zelf meer werk steekt in het onderwerp. Het aantal locaties waar de NVVE in Nederland spreekuren Wilsverklaring verzorgt, is dit jaar gestegen naar vijftig. Leden krijgen ook telefonisch advies en in sommige gevallen komt een consulent op huisbezoek. Mensen die een wilsverklaring willen opstellen, hebben daar begeleiding in nodig. Onlangs bepaalde het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag dat een arts een wilsverklaring als vervanging voor een mondeling verzoek kan accepteren, mits die ‘kraakhelder’ is opgesteld.

Rond de zeventig procent van de 167.000 NVVE-leden heeft een wilsverklaring, maar deze zijn nog niet allemaal opgesteld en ondertekend. In de enquête zeggen veel leden dat zij het ‘voor zich uit schuiven’ of het nog niet nodig vinden. Veruit de meeste NVVE-leden (80%) stellen een wilsverklaring op vanwege het vooruitzicht van ondraaglijk lijden door dementie. Zij zeggen dat een wilsverklaring ‘rust en een gevoel van zekerheid en eigen regie’ geeft. Zo’n 77% heeft de wilsverklaring besproken met naasten.

Overigens benadrukt de NVVE dat een wilsverklaring geen garantie is op het verkrijgen van euthanasie. Euthanasie is geen recht. Maar een kraakheldere wilsverklaring die geregeld geactualiseerd is, helpt een dokter bij zijn afweging of hij een euthanasieverzoek kan inwilligen. De arts ziet erin bevestigd dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is. Een behandelverbod dat vastgelegd is in een wilsverklaring, kan wel wettelijk worden afgedwongen.

Dag van de Wilsverklaring
De NVVE heeft zaterdag 6 oktober 2018 uitgeroepen tot Dag van de Wilsverklaring. In alle twaalf provinciehoofdsteden is dan een informatiepunt Wilsverklaringen ingericht. Van 12:00 uur tot 17:00 uur worden lezingen gehouden over de wilsverklaring en is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er een informatiestand. Bezoekers kunnen daarnaast een persoonlijk gesprek voeren met een NVVE-consulent.

Tijdens de Dag van de Wilsverklaring in 2017 werden de informatiepunten bezocht door meer dan zevenhonderd mensen. Voor die van 2018 hebben zich nu al meer dan duizend mensen aangemeld. Wie zich aanmeldt via de website van de NVVE ontvangt op vertoon van de aanmeldbevestiging een blanco set NVVE-wilsverklaringen die anders alleen voor leden is.

Programma LocatiesAanmelden


Meer NVVE-leden bespreken wilsverklaring met hun arts

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.