De Dag van de Wilsverklaring van Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)  is zaterdag door ruim 2500 mensen bezocht. Vorig jaar waren dat er 800.

In alle twaalf provinciehoofdsteden was een informatiepunt ingericht. Er werden lezingen gehouden over de wilsverklaring en er was gelegenheid om een persoonlijk gesprek voeren met een NVVE-consulent. Veruit de meeste mensen waren gekomen omdat zij dementie als een schrikbeeld ervaren. Zij willen tijdig hun keuze voor euthanasie of een behandelverbod kenbaar kunnen maken. De NVVE werkt in samenwerking met artsenorganisatie KNMG aan wilsverklaringen die voor patiënt en arts werkbaar zijn.

In een wilsverklaring leggen mensen hun wensen over hun levenseinde vast. De NVVE heeft drie wilsverklaringen: één voor het behandelverbod, één voor een euthanasieverzoek en één voor een volmacht, waarin kan worden opgeschreven wie er namens de opsteller wensen kenbaar mag maken als deze dat zelf niet meer kan.

Geen garantie, maar het helpt de dokter enorm

Een ondertekende wilsverklaring is een officieel document dat zijn rechtsgeldigheid niet kan verliezen. Wel is het verstandig om de wensen geregeld te bespreken met de (huis)arts, zodat deze ervan overtuigd blijft dat de wensen weloverwogen en nog altijd aanwezig zijn. Een wilsverklaring is geen garantie op het verkrijgen van euthanasie. Euthanasie is immers geen recht. Maar een kraakheldere wilsverklaring die geregeld geactualiseerd is, helpt een dokter enorm bij zijn afweging of hij een euthanasieverzoek kan inwilligen. Een behandelverbod dat vastgelegd is in een wilsverklaring, kan wel wettelijk worden afgedwongen.
De NVVE heeft kant-en-klare wilsverklaringen die van een persoonlijke toelichting kunnen worden voorzien. Leden van de NVVE krijgen gratis ondersteuning bij het opstellen. Ook zijn er in het gehele land geregeld spreekuren. In sommige gevallen kan ook een NVVE-consulent op huisbezoek komen.


Mensen komen massaal af op NVVE-dag van de Wilsverklaring

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.