Via het Ledenpanel vraagt de NVVE regelmatig naar de mening van haar leden. Op 24 november jl. werden aan het panel de thema’s wilsverklaringen en het ambassadeurschap voor de NVVE voorgelegd. Van de in totaal 6538 panelleden hebben we 1663 reacties ontvangen. Het merendeel hiervan vindt dat de wilsverklaringen in het medisch dossier moeten worden opgenomen en meer dan de helft vindt het een goed idee dat leden zich inzetten als ambassadeur voor de NVVE.

Uit de nieuwe ledenpeiling blijkt dat bijna driekwart van het panel de NVVE-wilsverklaringen in het bezit heeft en dat de meesten de wilsverklaringen ook hebben opgesteld. Ongeveer een kwart is nog bezig met het opstellen ervan, en is dan vooral aan het nadenken over de levenseindewensen. Slechts een zeer kleine minderheid weet (nog) niet goed wat ze erin moeten zetten. 

Redenen wilsverklaringen
Als het gaat om de redenen voor het gebruik van wilsverklaringen dan staat het zelf willen beschikken over het levenseinde met 86% op de eerste plaats. Direct gevolgd door de inzet van wilsverklaringen als leidraad voor naasten (82%) om voor hun levenseindewensen op te komen als zij dat zelf niet meer kunnen. Waarbij 81% de wilsverklaringen ook zien als het document waar de huisarts op kan bouwen als zij dat zelf hun wensen niet meer kenbaar kunnen maken. In de stelling dat de wilsverklaring gebruikt wordt om waardig te kunnen sterven herkent 67% van het panel zich. Andere redenen die opgegeven werden voor het gebruik van wilsverklaringen zijn: een wilsverklaring geeft inzicht in levenseindewensen (51%), maakt de wensen bespreekbaar (38%) en ontzorgt naasten (38%). 

Medisch dossier
Op de vraag of de wilsverklaringen zijn opgenomen in het medisch dossier geeft 80% van het panel aan dat dit inderdaad het geval is. De overige 20% moet de wilsverklaringen nog bespreken met de huisarts, waardoor ze nu nog niet zijn opgenomen in het medisch dossier. Dat de wilsverklaringen in dat dossier thuishoren blijkt uit het feit dat de meerderheid van het panel erop vertrouwd dat de huisarts de wilsverklaringen zal erkennen. Het panel vindt dan ook (vrijwel unaniem) dat wilsverklaringen een vast onderdeel moeten zijn van het medisch dossier. 

Aanraden NVVE
De meeste leden van het panel (60%) zijn lid geworden om de NVVE-wilsverklaringen, en die zullen zij anderen ook aanraden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de deskundigheid van de NVVE (68%) en de algemene erkenning van de NVVE-wilsverklaringen (62%). Maar ook de brochure  ‘Toelichting bij de drie wilsverklaringen’ speelt een rol (39%) en de mogelijkheid  om persoonlijk advies te krijgen bij het opstellen en het gebruik van wilsverklaringen (28%). 

Dienstverlening NVVE
De NVVE heeft heel wat te bieden aan advies, steun en informatie over wilsverklaringen, en deze services en diensten zijn goed bekend onder de leden. Veruit de meeste leden kennen het Adviescentrum (87%), de spreekuren op locatie (83%), de persoonlijke online omgeving ‘Mijn NVVE’ (84%) en de huisbezoeken (76%). Het Steunpunt Levenseinde en Dementie is bij 75% van het panel bekend en dat geldt ook voor het net opgerichte Steunpunt Juridische vragen. De meerderheid van het panel wil ook in de toekomst gebruik gaan maken van deze diensten.

Uitbreiding dienstverlening
Veel leden zouden het een aanwinst vinden als de dienstverlening van de NVVE wordt uitgebreid. Waarbij men denkt aan adviezen voor aanpassing van wilsverklaringen op basis van actualiteiten. Bijvoorbeeld na een uitspraak van de Hoge Raad over euthanasie en diepe dementie. Deze aanpassing zou ‘Mijn NVVE’ kunnen worden gerealiseerd vindt 89%. Een andere aanvulling is meer informatie voor niet-leden over wilsverklaringen (72%). Verder staat er een digitale check van de persoonlijke aanvulling (65%) uit als wens en vindt 49% van het panel het belangrijk dat er een herinnering wordt gestuurd voor het actualiseren van de wilsverklaring. Ook informatie over en begeleiding voor het voeren van een moeilijk gesprek met naasten wordt met 49% zeer op prijs gesteld. 

Vrijwillige ambassadeurs
Om meer bekendheid aan de NVVE te geven, kunnen ‘ambassadeurs’ worden ingezet. Dat zijn leden die willen laten zien waar wij als NVVE voor staan. Drie op de vijf panelleden vindt dit een goed idee. Ruim één op de tien panelleden ziet zichzelf wel ambassadeur zijn (11%), een minderheid is al ambassadeur (4%) en bijna een derde twijfelt (31%) erover of ze dat willen zijn. Op de vraag over wat een ambassadeur doet denkt bijna driekwart (68%) aan het aanspreken van mensen in hun eigen omgeving. Een deel van hen doet dit al. Anderen denken aan het verspreiden van de Relevant (28%), gesprekken voeren met de huisarts of andere zorgverleners (26%) en het motiveren van mensen (met name mantelzorgers of nabestaanden) om zich in te zetten voor onze vereniging (23%). Minder mensen denken hierbij aan actief zijn op social media (10%) of aan het benaderen van clubs en verenigingen (8%). 

Benodigdheden 
Een ambassadeur heeft wel iets nodig om zijn werk goed te doen. Zo vinden drie op de vijf panelleden een folder over de NVVE belangrijk om uit te kunnen delen. Iets meer dan de helft (53%) denkt dat een ambassadeur veel heeft aan een handleiding met suggesties, voorbeelden van succesverhalen. Bijna net zoveel panelleden (47%) denkt dat ambassadeurs voor overleg een beroep moeten kunnen doen op een medewerker van de NVVE. Ook de mogelijkheid om ervaringen te delen met andere ambassadeurs wordt nuttig gevonden. De ervaringen kunnen digitaal of (als dat mogelijk is) op een bijeenkomst worden uitgewisseld. Een korte training of instapcursus, actuele informatie over de doelen van de NVVE en gerechtelijke uitspraken of politieke besluiten werden ook als suggestie aan gedragen. Net als het beschikbaar stellen van materiaal, zoals extra exemplaren van de Relevant en digitale audiovisuele hulpmiddelen als presentaties. 


Nieuwe ledenpeiling: wilsverklaringen en ambassadeurs NVVE

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.