De nieuwe Ledenadviesraad (LAR) van de NVVE komt dit jaar vier keer bij elkaar; in de eerste twee vergaderingen hebben de leden nader kennis gemaakt met elkaar en is er gesproken over de doelen en taken van de LAR.

Inmiddels heeft de LAR een reglement en loopt een en ander organisatorisch naar behoren. Luc Vlug en Erik Sloot vervullen een duo-voorzitterschap. Willem Peeters en Trudy van den Berg zijn respectievelijk tot eerste en tweede secretaris benoemd. De leden hebben er zin in en zijn gemotiveerd om hun bijdrage te leveren!

Minder prettig nieuws is dat een drietal leden van de LAR om diverse persoonlijke redenen heeft besloten het lidmaatschap te beëindigen. De vacatures zullen vanuit de eerdere werving door kandidaten met een vergelijkbaar profiel begin oktober worden opgevuld.

De LAR is nu bezig met het selecteren van (inhoudelijke) thema’s waarop adviezen kunnen worden geven. Enkele van die thema’s zijn: de ethiek van het voltooide leven, euthanasie en dementie, de wetsartikelen rond euthanasie en hulp bij zelfdoding en de interpretatie daarvan, de koers die de NVVE zou kunnen varen in de komende vijf jaar en de kwaliteit van haar dienstverlening.

In de volgende vergaderingen wordt bepaald welke thema’s de meeste prioriteit hebben en gaan er commissies uit de LAR aan het werk. De adviezen winnen natuurlijk sterk aan waarde als de meningen en overtuigingen van zoveel mogelijk leden er goed in doorklinken. Daarom gaat de LAR putten uit de informatie die ter beschikking komt uit de regiobijeenkomsten, de digitale ledenraadpleging en andere momenten waarop leden hun mening geven. De LAR is natuurlijk voor alle leden benaderbaar en dat kan via het mailadres ledenadviesraad@nvve.nl. Ook wil de LAR concrete ledenraadplegingen organiseren, zodat ook via mondeling contact duidelijk wordt wat de leden vinden. Zodoende hoopt de LAR draagvlak te creëren voor zijn adviezen.

In een kennismakingsgesprek op 23 juli jl. met de directeur van de NVVE, Agnes Wolbert, zijn goede afspraken over effectieve samenwerking gemaakt. De LAR gaat de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Een groep van 22 NVVE-leden - de zogeheten schil - is op afroep beschikbaar om bij te dragen aan de discussie binnen de LAR over ingewikkelde thema’s. Zij hebben net zoals de LAR-leden vaak specifieke deskundigheden of ervaringskennis en worden gevraagd de LAR te versterken bij het nadenken over en uitwerken van de thema’s.
Ieder lid van de NVVE kan belangstelling voor deelname aan deze ‘schil’ melden bij de LAR op bovengenoemd mailadres.

Voor meer informatie zie de webpagina van de LAR:
https://www.nvve.nl/over-nvve/ledenadviesraad

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.