De NVVE vindt de mogelijkheid van het beroep op de noodtoestand door artsen die kinderen euthanasie willen verlenen onvoldoende. Minister Schippers noemt deze mogelijkheid in haar reactie van 22 april jl. op de problemen die kinderartsen ervaren als zij willen instemmen met een verzoek om euthanasie van kinderen onder de 12 jaar. 

Bij een beroep op de noodtoestand moet maar worden afgewacht hoe dit zal worden beoordeeld door de rechter. Die geeft kinderartsen niet de duidelijkheid die zij bij het nemen van een beslissing over het levenseinde mogen verwachten. De NVVE pleit daarom juist voor transparante regelgeving zodat kinderartsen weten waar zij aan toe zijn

De NVVE vindt dat feitelijke wilsbekwaamheid leidend moet zijn in nieuwe regelgeving en niet de leeftijd. Nu is euthanasie mogelijk vanaf 12 jaar. Als een kind zelf kan beslissen over het levenseinde moeten artsen aan deze wens gehoor geven. Als een kind daartoe (nog) niet in staat is , moeten de zorgvuldigheidseisen die nu gelden voor levensbeëindiging bij pasgeborenen gelden.

De Minister heeft opdracht gegeven voor wetenschappelijk onderzoek naar levenseindezorg bij kinderen. Ook zal de KNMG en het nieuw multidisciplinair steunpunt oprichten dat kinderartsen adviseert. De NVVE steunt deze initiatieven omdat ze meer inzicht geven in de knelpunten die artsen ervaren bij levensbeëindiging van kinderen.

 


NVVE: “Creëer duidelijkheid voor kinderartsen die euthanasie willen verlenen”

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.