De NVVE en Coöperatie Laatste Wil (CLW) hebben op 10 augustus met elkaar gesproken over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling. Beide partijen zijn bezig met een initiatief om de vrije verkrijgbaarheid van een laatstewilmiddel te bewerkstelligen.

NVVE en CLW schrijven samen dit bericht naar aanleiding van de ontmoeting. NVVE en CLW zien geen bezwaar in het naast elkaar bestaan van twee initiatieven, die sterk van elkaar verschillen. CLW richt zich vooral op het autonome recht van individuen die zelf willen kunnen bepalen op welke wijze en op welk moment zij een einde aan hun leven willen maken. Daarbij is de betrokkenheid van artsen als beoordelaar van de stervenswens niet aan de orde. De CLW zet zich ervoor in om deze regeringsperiode een proef te starten met als doel de veiligheidsaspecten nog beter in kaart te brengen en dit wetenschappelijk te laten begeleiden. De NVVE steunt dit initiatief, dat immers ook past in de ambitie van de NVVE om een ‘autonome route’ te bewerkstelligen.

Zelf geeft de NVVE op de korte termijn prioriteit aan het verwerven van draagvlak voor een pilot voor de doelgroep voltooid leven, inspelend op de politieke discussie die in het najaar zal worden gevoerd naar aanleiding van het rapport Schnabel. Bij dit initiatief spelen artsen wél een rol. Beide partijen hebben de ambitie om een legaal alternatief naast de bestaande euthanasiewetgeving mogelijk te maken. In dat kader zijn afspraken gemaakt om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van beide initiatieven en andere relevante ontwikkelingen.


NVVE en Coöperatie Laatste Wil in gesprek over autonome route

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.