De besturen van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en de Coöperatie Laatste Wil hebben tijdens een bestuurlijk overleg eind november afgesproken de onderlinge banden aan te halen.

De afgelopen drie jaar is er geen direct bestuurlijk contact en afstemming geweest tussen beide zelfstandig opererende organisaties. Beide organisaties vinden het van belang de komende periode intensiever contact te onderhouden en de onderlinge informatievoorziening te verbeteren. Zowel de NVVE als de Coöperatie zetten zich in voor de introductie van een laatstewilpil in ons land. De besturen van beide organisaties zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid naar de eigen achterban, maar vinden het belangrijk om zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken om dat doel te realiseren. De Coöperatie streeft daarbij naar een proeftuin met de laatstewilpil zonder directe bemoeienis van artsen en apothekers en heeft dat idee bij de commissie Voltooid Leven ingebracht. Het initiatief van de Coöperatie wordt van harte ondersteund door de NVVE. De NVVE ziet het tevens als haar opgave om de legalisering van een laatstewilpil voor iedereen in ons land te realiseren en onderzoekt daarvoor de komende periode het maatschappelijk draagvlak onder koepelorganisaties van artsen, apothekers en bij beleidsmakers en politici. Afgesproken is elkaar te informeren over de voortgang en na de rapportage van de commissie Voltooid Leven nadere afspraken te maken over eventuele verdere stappen.

NVVE

Coöperatie Laatste Wil 

Margo Andriessen, voorzitter
Adriënne van den Wildenberg, lid
Robert Schurink, directeur

 Jos van Wijk, voorzitter
Gert van Rebergen, penningmeester


NVVE en Coöperatie Laatste Wil halen onderlinge banden aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.