Via het Ledenpanel vraagt de NVVE regelmatig naar de mening van haar leden. Op 30 juli jl. was het onderzoeksthema de rol van naasten in de stervensfase. Van de in totaal 6538 panelleden hebben er 2020 hun mening gegeven. Het leeuwendeel hiervan vindt dat een sterkere positie van naasten in de stervensfase de komende jaren hoog op de agenda van de NVVE moet blijven staan.

De rol van naasten in de stervensfase

De belangrijkste reden (87%) voor het betrekken van dierbaren is dat naasten dan op de hoogte zijn van de levenseindewensen. Gevolgd door de wens dat hun dierbaren dan toelichting kunnen geven (75%) of zelfs beslissingen voor hen kunnen nemen (39%). Daarbij vindt een kwart van de ondervraagden dat door gesprekken met naasten over de dood de wensen over een levenseinde meer helder worden. Over het in gesprek gaan met naasten zegt de meerderheid van de ondervraagden (87%) dat zij zelf het gesprek zijn aangegaan en dat zij daar over het algemeen zeer tevreden over zijn. Meer dan de helft heeft het vertrouwen dat de arts de naasten erbij betrekt zoals ze wensen (53%), anderen zijn hier onzeker over (41%) en bij enkelen ontbreekt dit vertrouwen (4%).

De rol van de NVVE in dit verband

De huidige diensten en activiteiten van de vereniging voor naasten verdienen (heel) veel prioriteit, aldus de panelleden. Er is grote steun voor bijvoorbeeld het proberen te stoppen van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding (86%) en het aansporen van artsen om afspraken te maken over het betrekken van naasten(82%). Waarbij ook de rol van de NVVE als informatiecentrum én aanspreekpunt voor iedereen met vragen en twijfels over het levenseinde werd benadrukt: 70% van de panelleden vindt dat wij door publiciteit en voorlichting Nederlanders moeten aansporen om het gesprek met naasten aan te gaan. En door het beschikbaar stellen van informatie, steun en advies aan naasten (70%).

Steun aan naasten in de praktijk bij dementie

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee van de vijf panelleden het Steunpunt Levenseinde en Dementie van de NVVE kennen. Van deze leden geeft driekwart aan gebruik te willen maken van de diensten van dit steunpunt wanneer hun situatie erom vraagt. Maar het Steunpunt is er niet alleen voor leden. Ook naasten van dementerenden kunnen er gebruik van maken.  


NVVE-ledenpanel: sterkere positie van naasten in de stervensfase

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.