Het zelfdodingsmiddel X is de afgelopen weken volop in het nieuws. De NVVE ziet dat het daarbij vooral gaat over de strafbaarheid van het verspreiden van het middel. De NVVE zegt: Maak zorgvuldige, weloverwogen zelfdoding bespreekbaar, zorg voor een door de overheid gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel en schaf de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding af. Hulp is immers geen misdaad. Dit kan worden bereikt zonder daarbij de euthanasiewetgeving open te breken, zoals zaterdag in de Volkskrant werd gesuggereerd.

 In september 2017 maakte de Coöperatie Laatste Wil (CLW) bekend een middel te hebben gevonden waarmee mensen zelf een einde aan hun leven kunnen maken. In Medisch Contact werd onthuld dat het ging om natriumazide (NaN3), een biocide middel dat onder meer in laboratoria wordt gebruikt om glaswerk van alle sporen van levend materiaal te ontdoen. Het bleek in grote hoeveelheden te koop bij de groothandel. Om te voorkomen dat mensen het impulsief zouden aanschaffen en zo gevaar te lopen voor hun leven, werd het door de CLW  Middel X genoemd. Groothandels leveren het middel nu niet langer aan particulieren.

Afgelopen tijd verschenen verschillende berichten in de media over leden van de CLW die het middel onderling deelden of verkochten en ook aan belangstellenden buiten de coöperatie verstrekten. Nog onbekend is hoeveel mensen Middel X hebben gebruikt om hun leven te beëindigen. Het Openbaar Ministerie waarschuwde de CLW al eerder te stoppen met haar activiteiten en deed recent huiszoekingen bij bestuursleden. Voorzitter Jos van Wijk wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie en verbleef een nacht in de cel (lees hier de NVVE-reactie daarop) CLW-lid Alex S., die het middel aan een groot aantal mensen verkocht, is gearresteerd en CLW-lid Wim van Dijk die zaterdag 23 oktober zijn relaas in de Volkskrant deed, wordt verdacht van overtreding van de geneesmiddelenwet omdat hij ook een antibraakmiddel verstrekte waarin niet vrij mag worden gehandeld.

Middel X zorgde ervoor dat de coöperatie in sneltreinvaart groeide van 3000 naar 25000 leden. Dat bevestigt dat het thema ‘leeft’ in Nederland. Het recht op zelfbeschikking en autonomie staat hier nu eenmaal hoog in het vaandel. Tal van peilingen en onderzoeken bevestigen dat twee op de drie volwassen Nederlanders het idee van regie over eigen levenseinde steunen. Toch is er, dertig jaar nadat rechtsgeleerde Huib Drion het idee opperde, nog altijd geen zelfdodingsmiddel. Sterker nog, de organisatie die ervoor ijvert, voelt voortdurend de dreiging van het OM in de nek, dat zowel de CLW als haar handelen telkens in een crimineel daglicht plaatst.

De NVVE steunt het principe van de CLW dat er een waardig middel moet komen waarmee mensen weloverwogen en op een waardige wijze een einde aan hun leven kunnen maken. Daarmee wordt het recht op zelfbeschikking bevestigd en kunnen gewelddadige suïcides, die vaak traumatiserend zijn voor naasten en omstanders, worden voorkomen. In een gezamenlijk artikel pleitten de NVVE en de CLW er in Trouw van 22 oktober daarom voor, dat de politiek de realiteit van vandaag eindelijk eens onder ogen ziet en serieus werk maakt van een door de overheid gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel, waarmee mensen weloverwogen voor een zorgvuldige en waardige zelfdoding kunnen kiezen.

Voldoet Middel X aan die criteria? Voor de NVVE staat nog niet vast dat het zorgt voor een snel, waardig en pijnloos overlijden. In een recente aanpassing van het handboek voor zorgvuldige zelfdoding De Vredige Pil van Philip Nitschke worden vraagtekens gezet bij de werking. En wat vindt de NVVE van alle commotie rond de handel in het middel? De mensen die nu in het nieuws komen opereren niet altijd even handig. Maar als geen andere organisatie weet de NVVE dat gepassioneerd activisme in de beginfase nu eenmaal niet altijd gepaard kan gaan met de juiste middelen, handelingen of uitspraken. Zo stelt psycholoog Wim van Dijk, die volgens eigen zeggen Middel X aan ruim honderd mensen verkocht, in de Volkskrant van 23 oktober dat hij met zijn handelen de euthanasiewet ter discussie wil stellen. De NVVE steunt hem daarin niet. De euthanasiewetgeving biedt volgens de NVVE veel ruimte voor mensen die lichamelijk of psychisch lijden om hun leven door een arts te laten beëindigen. In de 20 jaar dat de wet nu bestaat is gebleken dat meer mensen in aanmerking komen dan aanvankelijk was bedacht en dat de euthanasiepraktijk zeer zorgvuldig verloopt.

Bovendien speelt de autonome route, de zorgvuldige zelfdoding, zich af buiten het domein van de euthanasiewet. Een zelfdoding geheel alleen arrangeren is echter niet voor iedereen die dat wil haalbaar. Daarom moet – naast een gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel - de regelgeving rond strafbaarheid van hulp bij zelfdoding worden aangepast. Zelfdoding is niet strafbaar; dat hulp daarbij bieden wel strafbaar is, is op dit moment de grootste drempel om het debat te starten én om tegemoet te komen aan wat twee derde van de volwassen Nederlanders gereguleerd wil zien. Wie zonder medische grondslag kiest voor een waardige dood in eigen regie en niet afhankelijk wil zijn van de medewerking van een arts, moet openlijk steun kunnen vragen en ontvangen.


NVVE: maak werk van gereguleerd, betrouwbaar zelfdodingsmiddel

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.