Op 3 november 2015 heeft het bestuur van de NVVE bijgaande notitie Waardig Sterven besproken en vastgesteld. In deze notitie is een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken rond vraagstukken op het gebied van het levenseinde.

Na bijna 15 jaar euthanasiewetgeving constateert de NVVE dat een aantal ontwikkelingen het noodzakelijk maakt  om het debat over het levenseinde een nieuwe impuls te geven. Deze notitie beschrijft onze inzet in het brede maatschappelijk debat om de zorg rond het levenseinde op een hoger plan te brengen.

In de toekomst zien wij een tweetal scenario’s voor ons. In het ene scenario is het huidige onderscheid tussen normaal medisch handelen en bijzonder medisch handelen opgeheven en zijn alle opties rond het levenseinde onderwerp van gesprek tussen arts en patiënt. In het andere scenario staat de (semi)autonomie van de mens centraal en bepleiten wij de introductie van legale en betrouwbare middelen om de zelfgekozen waardige dood op een zelfgekozen tijdstip mogelijk te maken.

Voor de korte termijn bepleiten wij dat er consensus komt over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de waarde van een schriftelijke wilsverklaring, het niet strafbaar stellen van hulp bij zelfdoding door niet-artsen en het vinden van een oplossing voor mensen die hun leven voltooid vinden. Daarnaast zoeken we draagvlak voor een wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan een proef met een laatstewilpil. Het onderzoek moet criteria opleveren, die een legale introductie van een laatstewilpil in ons land mogelijk moet maken.

Over onze visie op de toekomst van de zorg rond het levenseinde en de voorstellen voor de korte en lange termijn gaan wij graag het gesprek aan met externe partners waaronder KNMG en KNMP, politici en beleidsmakers.

De notitie maakt deel uit van ons interne besluitvormingsproces richting de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2016.  In maart 2016 zullen wij op een aantal plaatsen in het land debatbijeenkomsten organiseren voor  onze leden. De exacte data zullen in de volgende Relevant, die in januari verschijnt, bekend worden gemaakt.

Uitziend naar een boeiend debat.

Robert Schurink,
Directeur NVVE

NVVE notitie Waardig Sterven


NVVE notitie Waardig Sterven

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.