Op 7 mei jl. (2020) liet het Openbaar Ministerie (OM) weten af te zien van vervolging van een arts die in 2017 euthanasie verleende. Daarmee is een eind gekomen aan een periode van onzekerheid voor een arts die te goeder trouw euthanasie heeft verleend.

De afgelopen periode heeft het OM onrust veroorzaakt bij artsen, door meerdere euthanasie-uitvoeringen intensief te onderzoeken en door het strafrechtelijk vervolgen van een arts. Nú zou het OM er goed aan doen bij te dragen aan het terugbrengen van de rust onder artsen en in de samenleving.

Met de aankondiging van 7 mei zijn bijna alle zaken uit 2017 nu afgerond. Bijna, want er is nog één zaak over: RTE-oordeel 2017-103. Met dat in het achterhoofd is het zorgwekkend dat het OM, in haar reactie op de uitspraak van de Hoge Raad, haar persbericht van 23 april afsloot met de constatering dat niet alle rechtsvragen zijn beantwoord met dit arrest, en daaropvolgend: “Het blijft dus mogelijk dat het Openbaar Ministerie andere zaken zal onderzoeken en waar nodig aan de strafrechter zal voorleggen.”

De NVVE hoopt dat deze woorden niets meer zijn dan een feitelijke constatering en níet de aankondiging van een nieuwe vervolging, die laatste zaak uit 2017. Iedereen, ook het OM, heeft gezien wat een dergelijk proces met een arts doet. De NVVE vindt het óók belangrijk dat rechtsvragen worden beantwoord maar vindt het strafrechtelijk proces een veel te zwaar middel daarvoor. Het strafrecht is een ultimum remedium, als niets anders meer kan. Het strafrecht bij euthanasie zou je alleen in willen zetten als er grove fouten zijn gemaakt, als de arts moreel laakbaar gedrag heeft vertoond. In alle andere gevallen zou een beschaafde samenleving moeten zoeken naar andere middelen om duidelijkheid te verkrijgen over rechtsvragen die voor de hele maatschappij van belang zijn.


NVVE roept OM op om rust terug te brengen

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.