De stappen die Rutte III in de komende kabinetsperiode zet op het terrein van het zelfgekozen levenseinde, mogen geen zoethoudertjes zijn. Als daadwerkelijke acties uitblijven, vergroot het kabinet-Rutte III de kloof tussen politiek en samenleving. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in een reactie op het regeerakkoord.

De NVVE wil dat het kabinet ervoor zorgt dat een wilsverklaring altijd wordt erkend, ook indien betrokkene inmiddels vanwege wilsonbekwaamheid zijn wens niet meer kan herhalen. In het regeerakkoord wordt daarover niet gesproken. Wel wordt een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Dat juicht de NVVE toe, maar het onderzoek mag niet vertragend werken, want de wensen in de samenleving zijn inmiddels al veel verder ontwikkeld, vindt de NVVE. "Als de uitgangspunten van het kabinet over een fundamenteel onderwerp als euthanasie en hulp bij zelfdoding ver verwijderd staan van de opvattingen in de samenleving, dan plaatst het kabinet zich buiten de werkelijkheid", zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor een wet voltooid leven. Toch weigert de nieuwe coalitie op dit punt zelf met wet- en regelgeving te komen. De overheid moet volgens de NVVE veel meer doen aan verspreiding van kennis onder artsen en patiënten over euthanasie voor mensen met dementie, psychiatrische problematiek of een stapeling van ouderdomsklachten. Voor een waardige zelfdoding bepleit de NVVE de mogelijkheid om middelen te laten testen op veiligheid en betrouwbaarheid. Agnes Wolbert: "Het mag niet zo zijn dat het kabinet puur om partijpolitieke redenen tegen de samenleving zegt: lost u het zelf maar op."


NVVE: Stappen nieuw kabinet mogen geen zoethoudertjes zijn

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.