Op 18 december 2016 presenteerde D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, in het TV-programma Nieuwsuur, een concept wetsvoorstel dat stervenshulp mogelijk moet maken bij ouderen die hun leven voltooid vinden. D66 wilde graag commentaar op dit voorstel en plaatste het op haar website voor een raadpleging. Reacties konden geleverd worden tot en met 31 januari 2017. De NVVE heeft deze uitnodiging van harte aangenomen en na consultatie van de werkgroep politiek, haar reactie ingezonden. 

Een serieus vervolg op het wetsvoorstel van Uit Vrije Wil

Het wetsvoorstel van D66 is duidelijk geïnspireerd door het initiatief wetsvoorstel van Uit Vrije Wil. In 2011 is dit initiatief wetsvoorstel al uitgebreid besproken in de Tweede Kamer, maar uiteindelijk niet in stemming gebracht. De NVVE is D66 en met name Pia Dijkstra, zeer erkentelijk voor haar inspanningen om te komen met een serieus vervolg hierop.

Meer keuzemogelijkheden voor een bredere doelgroep

Met het wetsvoorstel wordt de toegang tot een waardig levenseinde niet langer afhankelijk van de aanwezigheid van medische aandoeningen. Bovendien wordt het voor meerdere beroepsgroepen mogelijk om dodelijke middelen te verstrekken. Dat zijn twee stappen vooruit, die de NVVE van harte toejuicht.

Context van deze wet – ouderen

Dit wetsvoorstel richt zich op ouderen die vinden dat ze lang genoeg geleefd hebben. Voor de NVVE zou ouderdom principieel niet de context hoeven te zijn, omdat elk persoon, mits wilsbekwaam, recht heeft op een zelfgekozen levenseinde. De NVVE begrijpt de keus voor deze doelgroep echter wel, gezien de constatering dat juist deze groep momenteel een sterke behoefte heeft aan uitbreiding van de juridische mogelijkheden.

Een nieuwe wet

De NVVE heeft eerder al positief gereageerd op de aankondiging van een wet door het kabinet in reactie op het adviesrapport van de commissie Voltooid Leven. De keuze van het kabinet  en het concrete voorstel van D66 om de juridische uitbreidingen ten aanzien van het waardige levenseinde binnen een nieuwe wet te regelen, en niet binnen het kader van de bestaande Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) ondersteunen wij van harte. De problematiek waar het hier om gaat is immers fundamenteel anders dan wat tot nu toe onder de Wtl geregeld is:

  1. Het gaat om zelfbeschikking van de betrokkene en niet om barmhartigheid van de arts
  2. Het gaat om existentieel lijden en niet om lijden met een medische dimensie

De NVVE hoort bovendien regelmatig dat artsen het helemaal niet prettig vinden om te oordelen over voltooid leven, aangezien dat geen medische kwestie is. De gevallen waarin ‘opeenstapeling van ouderdomsklachten’ wordt aangegrepen om existentieel lijden mee te verhelpen zullen nu voortaan onder een wet geregeld worden die daar ook voor bedoeld is. Dit is veel zuiverder. Het initiatief wetsvoorstel van D66 komt in grote lijnen tegemoet aan de opvattingen van de NVVE.

Lees hier de NVVE reactie op het wetsvoorstel van D66.


NVVE steunt wetsvoorstel Voltooid Leven

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.