De commissie-Schnabel stelt in haar advies dat bij de problematiek van ‘Voltooid leven’ een herziening of wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) niet nodig of wenselijk is. De NVVE is het hier niet mee eens.

Met dit rapport wordt opnieuw bevestigd, net als in de zaak Heringa, dat ook mensen met een voltooid leven in aanmerking komen voor euthanasie op basis van de Wtl. Dit is goed nieuws. De NVVE gaat ervanuit dat dit niet alleen een theoretische mogelijkheid is maar dat dit ook in de praktijk mogelijk zal zijn voor deze groep.

De adviescommissie concludeert dat in veel gevallen van ‘voltooid leven’ sprake is van een opeenstapeling van ouderdomsklachten. Dit is volgens de NVVE niet het geval: er is een grote groep mensen die worstelt met deze problematiek maar geen opeenstapeling van ouderdomsklachten heeft en die binnen de huidige wetgeving niet geholpen wordt.

De commissie stelt dat Voltooid Leven onder de reikwijdte van de huidige Wtl valt en noemt deze wet dan ook toekomstbestendig. Maar dit geldt enkel voor de groep met medische klachten. De groep zonder medische klachten moet samen met de arts op zoek naar een onderbouwing voor het euthanasieverzoek bij een voltooid leven. Dit legt een grote druk op relatie tussen de arts en de patiënt.

De NVVE is verheugd dat de commissie zelfbeschikking van de doelgroep erkent, maar vindt het een gemiste kans dat niet dieper is ingegaan op de aangedragen suggesties door de NVVE en Coöperatie Laatste Wil om de introductie van een laatstewilpil mogelijk te maken.

Download het rapport


NVVE verbaasd over het advies van de commissie-Schnabel

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.