Een vandaag opiniepanel

Een meerderheid van de Nederlanders (62%) vindt dat hulp bij zelfdoding mag worden verleend als iemand levensmoe is. Het draagvlak hiervoor is sinds 2007 met 9 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 28.000 mensen. Levensmoe betekent dat iemand vindt dat het leven geen betekenis meer heeft en naar de dood verlangt.

Meerderheid voor euthanasie bij levensmoe

Ook als een dement persoon voor zijn ziekte heeft verklaard niet verder te willen leven met vorderende dementie, vindt een ruime meerderheid (85%) dat hulp geboden mag worden bij levensbeëindiging. En mensen zijn onomstotelijk (91%) voor hulp bij zelfdoding bij lichamelijk uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

 
Op dit moment moet voor hulp bij zelfdoding sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Of het alleen lichamelijk of ook psychisch lijden betreft, is afhankelijk van interpretatie van de arts. Volgens de euthanasiewet mag alleen een arts helpen bij zelfdoding. Een derde (34%) vindt dat ook een naaste hulp bij zelfdoding mag bieden. Bovendien vindt bijna driekwart (72%) dat door een naaste verleende hulp bij zelfdoding niet in alle gevallen strafbaar hoeft te zijn.
 
Pil van Drion
Een meerderheid van de Nederlanders (56%) vindt dat er een zogenaamde ‘pil van Drion’ moet komen. Als belangrijk argument noemen zij dat het middel een waardige manier biedt om uit het leven te stappen. Gewelddadige vormen van zelfmoord zijn niet alleen inhumaan, zo stellen zij, maar vaak ook traumatisch voor nabestaanden en omstanders.
 
Het middel zou volgens de voorstanders niet alleen aan ouderen maar aan alle volwassenen verstrekt moeten worden (79%), mits vrijwillig, weloverwogen en wilsbekwaam. Bovendien vinden zij (70%) dat het middel pas verstrekt mag worden op het moment dat iemand daadwerkelijk een einde aan zijn of haar leven wil maken.
 
Toch vindt een kwart (27%) dat het middel ook al eerder verstrekt mag worden. Zij zeggen: de wetenschap dat er zo’n pil in je nachtkastje ligt, geeft rust. Een 55-jarige deelneemster aan het onderzoek verwoordt het als volgt: “Als ik zo’n pil in huis had zou het idee dat ik zélf kan bepalen wanneer ik sterf zo’n rust geven, dat het leven er juist dragelijker door wordt. Het geeft mensen controle over hun dood en daarmee over hun leven.”
 
Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 juli t/m 1 augustus 2013. In 2007 ondervroeg EenVandaag 23.000 mensen.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.