Mensen die niet ernstig ziek zijn, maar klaar zijn met hun leven moeten op een waardige wijze kunnen overlijden. Dat zegt de NVVE in reactie op het Perspectief-rapport over voltooid leven dat vandaag is gepresenteerd.

In het rapport stelt onderzoekster Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek dat een kleine groep van mensen boven de 55 jaar in Nederland zou willen overlijden zonder dat daar direct een medische grondslag voor is. Deze mensen komen momenteel om die reden niet in aanmerking voor euthanasie.

NVVE-directeur Agnes Wolbert Wolbert zegt dat het onderzoeksrapport moet leiden tot een oplossing voor mensen die zonder medische aanleiding op een waardige manier willen sterven. ,,Laten we niet verzanden in discussies over aantallen, leeftijdsgrenzen of een verschillende uitleg van begrippen. We hoeven ook niet precies te weten hoeveel katholieken of gereformeerden er in Nederland wonen om voor godsdienstvrijheid te zijn. Dat geldt ook voor de vrijheid van sterven. Mensen met een langdurige en weloverwogen doodswens moeten serieus genomen worden, ook als zij niet ernstig ziek zijn. Nu vallen deze mensen buiten de boot omdat zij niet in aanmerking komen voor euthanasie. Soms kiezen zij daarom voor een vorm van suïcide die deze samenleving juist wil tegengaan.’’

Agnes Wolbert onderschrijft de conclusie uit het rapport dat er gekeken moet worden naar manieren om de leefsituatie van ouderen te verbeteren, maar dat ook de doodswens serieus moet worden genomen. ,,Te vaak horen wij dat deze mensen eenzaam zijn en dat de doodswens wel zal verdwijnen door goede ouderenzorg te leveren. Dat is een verregaande versimpeling van de werkelijkheid. Het is een ontkenning van hun autonomie. Een doodswens is altijd ingegeven door omstandigheden, maar dan nog is het een individuele keuze van die oudere.”

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat lichamelijk gezonde mensen die levensmoe zijn euthanasie moeten kunnen krijgen. De wetgever mag dat signaal niet negeren, zegt de NVVE. Wetgeving op dit punt hoeft niet afhankelijk te zijn van het aantal mensen dat daar onder zou vallen. De NVVE, met ruim 172.000 leden de grootste vereniging op dit terrein ter wereld, steunt daarom het initiatief-wetsvoorstel van D66, waarin hulp bij zelfdoding wordt bepleit voor mensen vanaf 75 jaar met een doodwens. Het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport staat volgens de NVVE niet in de weg dat het D66-wetsvoorstel aan de tweede Kamer wordt voorgelegd.


Recht op waardig sterven geldt voor iedereen

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.