Tijdens mijn eerste vergadering met het bestuur bespraken we de hoofdlijnen van de nieuwe strategie van de NVVE. Gelukkig was er veel bijval voor mijn analyse van de bestaande situatie en mijn ideeën om de komende periode de huidige praktijk rond waardig sterven verder te verbeteren. Begin november zal het bestuur een aangepaste strategienota vaststellen en dan kan ik intern en extern het draagvlak toetsen voor onze inzet om waardig sterven op een hoger plan te brengen.

Jaarplan 2016

Met beleidsmedewerker Krista plan ik alvast een beleidsdag met onze medewerkers op 10 november, waar we de strategie zullen bespreken en vertalen in gerichte acties in het jaarplan 2016. Met de werkgroep ledenparticipatie bespreek ik binnenkort hoe we de leden kunnen betrekken bij het beleid. We streven naar een drietal regionale bijeenkomsten in het land, begin volgend jaar.

Paul Schnabel

Van projectleider Voltooid Leven, Froukje, hoor ik dat Paul Schnabel zijn komst naar ons symposium op 26 november heeft bevestigd, ongeacht of zijn commissie Voltooid Leven al een advies heeft uitgebracht. Dat is goed nieuws, want met het symposium willen we het belang benadrukken van oplossingen voor mensen die hun leven voltooid achten. Op onze website vindt u onder het kopje Agenda meer informatie over dit symposium, dat terugblikt op 25 jaar debat sinds de uitspraak van het lid van de Hoge Raad Huib Drion dat er een laatstewilpil zou moeten komen. Na afloop van ons gesprek heet ik de vrijwilligers nog even welkom, die voorlichting krijgen van ons adviescentrum over de “plasticzak-methode”.

Euthanasie in de Psychiatrie

Donderdag maak ik kennis met een delegatie van de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie en bespreken we hun plannen om meer discussie met psychiaters te voeren over dit belangrijke onderwerp. Ik vraag Bas ook even aan te schuiven, omdat hij bezig is met het voorbereiden van een sessie op het komende congres van de NVvP, de Nederlandse vereniging van psychiaters. Bas geeft aan dat we streven naar een Belgisch-Nederlandse presentatie op dat congres. Nu steeds meer psychiatrische patiënten om euthanasie vragen (in 2013 is aan 42 mensen met een psychiatrisch ziektebeeld euthanasie verleend) is het belangrijk om het gesprek met de psychiaters daarover aan te gaan, omdat er nog veel weerstand is bij de professionals om de wens van de patiënt te honoreren, zelfs al is deze volledig wilsbekwaam. In België is zelfs een petitie gaande waar tegenstanders van naam oproepen euthanasie bij psychiatrische patiënten te verbieden. Tijd voor een stevig debat dus.

Boris van der Ham

Donderdag hebben Annemarie en ik een gesprek met Boris van der Ham, de bestuursvoorzitter van het Humanistisch Verbond. Tot onze vreugde stemt hij in met het voorzitterschap van de programmacommissie Campaign van de Wereldconferentie Euthanasia die wij in 2016 organiseren. Na de eerdere toezeggingen van Sjef Gevers voor de programmacommissie Legal, Suzanne van de Vathorst voor Science en Bert Keizer voor Medical kunnen we het programma van het congres nu gaan samenstellen. Van mijn voorganger Rob ontvang ik in dat kader nog een mooie lijst namen van mogelijke sprekers, die vanuit de Wereldfederatie worden voorgesteld.

Met dank aan Frederique en Jason hebben we nu ook de flyer voor de wereldconferentie in het Engels beschikbaar.

Lof der Geneeskunst

De week sluit ik af met een bezoek aan de Lof der Geneeskunst, dat het Erasmus MC dit keer voor de tiende keer op rij organiseert. Het onderwerp van de druk bezochte publiekslezing is dit jaar dementie. Inmiddels zijn er al 250.000 mensen in ons land die deze nare ziekte hebben, een aantal dat zal oplopen naar een half miljoen in 2040. De wetenschappers zoeken naar de oorzaak van dementie en hebben een dertigtal genen in het vizier waar ze verder onderzoek naar doen. Erg veel hoop op een medicijn de komende jaren is er nog niet, is mijn conclusie. Op de conferentie loop ik ook nog de voorzitter en de directeur van de KNMG tegen het lijf. Van beide kanten stellen we vast uit dat het goed zou zijn als NVVE en KNMG samen zouden optrekken om verbeteringen in vraagstukken rond het levenseinde te realiseren. We spreken af dat we in november een bestuurlijk overleg plannen om daar verder over door te praten en concrete afspraken te maken.


Week 40 - Tijd voor een stevig debat

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.