NVVE symposium 'Hulp is geen misdaad'

Met het overdragen van een fakkel heeft de initiatiefgroep Uit Vrije Wil op 28 november symbolisch haar gedachtegoed overgedragen aan de NVVE. Directeur Petra de Jong van de NVVE beloofde zich sterk te blijven maken voor hulp aan mensen die hun leven voltooid vinden, de doelgroep van Uit Vrije Wil.

Uit Vrije Wil opgeheven

"Dat je nergens terecht kunt als je je leven voltooid vindt, daar moet een oplossing voor komen", beaamde De Jong tegenover Yvonne van Baarle, oprichter van Uit Vrije Wil. "We zullen het vuur verder dragen", aldus de NVVE-directeur. Uit Vrije Wil is nu opgeheven.

Tijdens het symposium ‘Hulp is geen misdaad’ dankte Yvonne van Baarle de NVVE voor de samenwerking. Die leidde tot het door 116.871 handtekeningen ondersteunde Burgerinitiatief Voltooid Leven en meer dan vierduizend hartverscheurende brieven op de website GeachteKamerleden, ter ondersteuning van het initiatief. Daarin vertellen mensen over hun persoonlijke ervaringen met de vaak niet gehonoreerde euthanasieverzoeken van hun naasten.

Van Baarle memoreerde nog eens de inhoud van het Burgerinitiatief: stervenshulp door daartoe opgeleide begeleiders aan mensen van minimaal 70 jaar die aangeven niet meer verder te willen. Daarbij hoeft geen sprake te zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De Tweede Kamer is er niet mee verder gegaan.

De oprichter van Uit Vrije Wil was kritisch over het thema van het NVVE-symposium, het schrappen van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. "Moet je willen dat de familie het doet? Misbruik en onkunde liggen op de loer." Ook is ze tegen vrije verkrijgbaarheid van dodelijke middelen. En bij ‘voltooid leven’ moet het blijven gaan om ouderen, en niet om andere groepen, aldus Van Baarle.

Interview Albert Heringa

Het symposium begon met een interview met Albert Heringa, die symbool staat voor de campagne Hulp is geen misdaad. Heringa benadrukte nog eens dat het ook bij zijn moeder ging om voltooid leven. Een medische aanleiding om haar te helpen bij haar zelfdoding was er niet. De wet die hem verbiedt in zo’n situatie te helpen noemde hij ‘onethisch’. "Mensen zeggen dat het hek van de dam is als je de strafbaarstelling opheft. Maar je reguleert juist, je kan het binden aan zorgvuldigheidseisen."

Politiek en juridisch niet voorstelbaar

Advocaat Esther Pans zei dat het ‘politiek en juridisch niet voorstelbaar is dat de strafbaarheid wordt afgeschaft’. De huidige wet biedt volgens haar voldoende mogelijkheden voor hulp aan mensen met wat ze omschreef als ‘een aanpassingsprobleem aan ouderdom’. Die laatste opmerking leidde tot boegeroep vanuit de zaal.

Voorwaarden waarbij hulp wel mag

Jurist Eugène Sutorius, die Heringa bijstond tijdens het proces in Zutphen, wil in samenwerking met Justitie een proef: geen afschaffing van het wetsartikel dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, maar aangeven onder welke voorwaarden die hulp wél mag. Hij vreest een jarenlange vertraging als gewacht moet worden op het schrappen van het desbetreffende wetsartikel.

Wet is nauwelijks een overweging

Volgens deskundige op het gebied van voltooid leven Frederique Defesche vormt de wet nauwelijks een overweging bij mensen die willen helpen bij zelfdoding. "Empathie, helpen en geholpen worden, dat is wat mensen moreel juist vinden. Dat vormt de lijm van onze samenleving."

NVVE tv-spotjes 'Hulp is geen misdaad'

Het symposium beleefde de primeur van drie confronterende tv-spotjes ter ondersteuning van Hulp is geen misdaad. Daarin vragen mensen anderen hen te helpen bij hun zelfdoding. De scenario’s zijn gebaseerd op de brieven op GeachteKamerleden. De spotjes leidden tot de vaststelling dat ze tot veel discussies zullen leiden, zoals ook tijdens het symposium al gebeurde.

De foto's op Facebook


Uit Vrije Wil draagt fakkel over aan NVVE

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.