De meningen over de beste route naar legalisering van hulp bij zelfdoding zijn sterk verdeeld. Dat bleek dinsdag tijdens het eerste publieksdebat van de NVVE over dit onderwerp in Groningen.

Al bij aanvang van het debat sprak ongeveer de helft van de aanwezigen zich uit voor schrappen van het wetsartikel dat die hulp strafbaar stelt. Bij het sluiten van het debat bleek die groep nog net zo groot als de andere helft, die meent dat de hulp strafbaar moet blijven, tenzij aan voorwaarden is voldaan.

Inzet van het debat was de vraag welke weg de NVVE moet bewandelen. Tot voor kort werd voluit ingezet op schrappen van het betreffende wetsartikel  294.  Inmiddels zijn daarover twijfels gerezen, omdat veel mensen bang zijn voor misbruik als er wettelijk niets geregeld is. "Hou het strafbaar, maar zorg dan dat het onder bepaalde condities wel mag. Dat heeft alles met haalbaarheid te maken, met de weerstand die er is tegen afschaffing van de wet", meende Albert Heringa daarom. Heringa werd onlangs veroordeeld wegens hulp bij zelfdoding aan zijn 99-jarige moeder.

Zoals gezegd was een groot deel van de deelnemers aan het debat het daar niet mee eens. "Schrappen is duidelijk. Voorwaarden stellen betekent opnieuw processen voeren", luidde het. "Je moet je niet laten leiden door angst voor misbruik. Die is op niets gebaseerd", meende een ander.

Maar anderen vonden juist dat het wetsartikel handhaven mogelijkheden biedt. Voor professionele begeleiders  bijvoorbeeld, die de hulpgever terzijde staan. "Het is tenslotte niet alsof je iemand vraagt wat hij wil eten". Of voor toetsing van de vraag of de stervenswens wel echt van de hulpvrager zelf is, en niet van iemand die belang heeft bij diens dood. "Drie onafhankelijke mensen die dat bevestigen", leek iemand een goed idee.

Toetsbaarheid was sowieso een steeds terugkerend woord bij de voorstanders van straffeloos-onder-voorwaarden. Zo zou bekeken moeten worden of er een wilsverklaring is, er onbaatzuchtig wordt gehandeld, in alle openheid en zorgvuldig.

NVVE-directeur Petra de Jong wees er nog even op dat hulp bij zelfdoding met name speelt bij mensen met een voltooid leven. Op de vraag of dat alleen ouderen zijn zei ze dat daar geen leeftijdsgrens op moet staan.

Het debat in Groningen was de eerste in een reeks van vier. Uiteindelijk moet die leiden tot een voorstel dat politiek Den Haag moet brengen tot opheffing van de strafbaarheid.


Verdeeldheid over beste weg naar legale hulp bij zelfdoding

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.