Algemene Ledenvergadering NVVE van 2 mei in teken van forse groei, wereldcongres en afscheid directeur

Een groei van het ledental met 8 procent, een florissante financiële huishouding en een efficiënter bureau. Samen met het vertrek van directeur Petra de Jong en het aanstaande wereldcongres van Right to Die Societies vormden dat belangrijke ingrediënten van de Algemene Ledenvergadering (ALV), die zaterdag 2 mei in Amersfoort werd gehouden. De ALV werd door zo'n 300 leden bezocht.

De groei van het ledental (inmiddels 162.000) had vooral in het laatste kwartaal van 2014 plaats. Als gevolg ervan was een professionalisering en efficiëntieslag noodzakelijk, luidde de boodschap van bestuur en directeur. Petra de Jong: 'Zo'n enorme toestroom, dat doet wat met je organisatie. In eerste instantie ging iedereen meehelpen om de aanwas te verwerken, maar op den duur moesten we dat professionaliseren.'

Van de extra inkomsten uit contributies is anderhalve ton gereserveerd voor de organisatie van het wereldcongres, in de Amsterdamse RAI in mei 2016. De Wereldfederatie heeft de NVVE hiervoor gevraagd. Als grootste euthanasievereniging ter wereld en (een van de) koploper(s) op het gebied van wetgeving heeft de NVVE een 'verantwoordelijkheid naar de rest van de wereld en naar medestanders' toe om 'dying in dignity' ook in andere landen mogelijk te maken, zei hoofd communicatie Fione Zonneveld in een presentatie over de voorbereidingen.

Op verzoek van een aantal leden tijdens de vorige ALV hield de NVVE een enquête onder een deel van haar achterban. Leden werd onder meer gevraagd of zij behoefte hebben aan onderling contact. 3 procent van hen antwoordde daar 'ja' op. 'Dat zijn toch 4800 leden, een behoorlijk aantal', rekende een van de ALV-deelnemers voor. Daarom, zo antwoordde bestuursvoorzitter Margo Andriessen, stelt de NVVE bij wijze van proef op meerdere plaatsen in Nederland een ledenoverleg in.

In de middag zorgde prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan het VUmc, voor serieus en leerzaam 'entertainment'. De hoogleraar, onder meer bekend van optredens bij De wereld draait door, gaf de zaal uitleg over pijn(beleving) bij verschillende vormen van dementie. Met prikkelende stellingen als 'muziek helpt bij pijnonderdrukking', 'met bewegen kun je de risico's op dementie wél verkleinen' en 'elke dag nieuwe dingen aangaan is goed voor uw frontale lob, ook als ze niet leuk zijn' hield hij zijn gehoor op het puntje van de stoel.

De ledenvergadering werd afgesloten met een dankwoord van voorzitter Andriessen aan scheidend directeur De Jong. Zij noemde De Jong 'het lopend uithangbord' van de vereniging: 'Al jaren waren we bezig met onze doelen, maar sinds Petra op het toneel is verschenen, wéten mensen dat ook.' De Jong, benadrukte Andriessen, bleef er – vooral bij haar collega-artsen – op hameren dat psychisch lijden óók lijden is volgens de wet, bracht continu de 'vergeten groepen' onder de aandacht en gaf een belangrijke aanzet tot de oprichting van de Levenseindekliniek. De Jong verzekerde de zaal dat ze de NVVE 'ongelofelijk' gaat missen en dat ze terugkijkt op 'hele mooie jaren'. Maar, sloot ze af: 'Het is goed en genoeg.' Terwijl het bestuur naar een opvolger voor haar zoekt, zullen de honneurs tijdelijk worden waargenomen door oud-NVVE-directeur Rob Jonquière.


Verslag ALV van 2 mei 2015

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.