Hoe denken de politieke partijen over euthanasie bij voltooid leven? Dat kan wel eens een belangrijke kwestie worden in de landelijke verkiezingen van maart. NVVE zet de standpunten op een (alfabetisch) rijtje.

50PLUS

De ouderenpartij vindt dat het kabinet lef toont door euthanasie bij voltooid leven mogelijk te willen maken. Dat die mogelijkheid er moet komen vindt 50plus al langer. Maar partijvoorzitter Henk Krol ziet niks in een stervensbegeleider. De beoordeling en uitvoering van euthanasie moeten altijd in handen van een arts blijven. Krol vindt het principieel onjuist om een leeftijdsgrens te stellen voor euthanasie bij voltooid leven.

CDA

Het CDA is tegen een verruiming van de euthanasiewet voor de problematiek van voltooid leven. De partij vindt het onzorgvuldig dat het kabinet het advies van de commissie-Schnabel om de huidige euthanasiewet in stand te laten, naast zich neerlegt. De huidige euthanasiewet functioneert goed. De christelijke partij bekijkt de zorg in de laatste levensfase vooral vanuit ‘aandacht en warmte voor de patiënt’ en vindt daarom palliatieve zorg en hospices belangrijk.

ChristenUnie

De ChristenUnie baseert zich net als de SGP op het Bijbelse gebod ‘gij zult niet doden’ en is om die reden tegen de huidige euthanasiepraktijk. De partij is dan ook tegen de plannen van de ministers Schippers en Van der Steur. Het gevaar van dit wetsvoorstel: ouderen kunnen het gevoel krijgen dat ze er net zo goed niet meer kunnen zijn. De overheid moet het leven van kwetsbare mensen juist beschermen en we moeten voorkomen dat ouderen hun leven voltooid vinden.

D66

De ministers Schippers en Van der Steur komen met plannen, maar Kamerlid Pia Dijkstra van D66 gaat een stapje verder. Zij schreef een wetsvoorstel. Daarin is de zelfbeschikking van ouderen die hun leven voltooid vinden, het uitgangspunt. Het past in onze beschaving, zeggen ze bij D66, dat ook ouderen die geen medische klachten hebben over hun eigen sterven gaan. In het wetsvoorstel ligt de leeftijdsgrens bij 75 en komt er, net als in de plannen van Schippers en Van der Steur, een wet náást de huidige euthanasiewet.

DENK

In het partijprogramma van nieuwkomer DENK is niks te vinden over euthanasie of voltooid leven. Maar Tunahan Kuzu en Selçük Öztürk, de oud-PvdA-parlementariërs die al in de Tweede Kamer zitten, zijn kritisch. In het debat onderschreef  lijsttrekker Kuzu de conclusies van de commissie-Schnabel. Een verandering van de euthanasiewet is niet nodig.

GroenLinks

GroenLinks is blij met de plannen van het kabinet. Tweede Kamerlid Linda Voortman: ‘Het is belangrijk dat er nu stappen worden gezet om euthanasie bij voltooid leven in de wet te regelen. Het geeft mensen de mogelijkheid om de eigen regie over hun leven behouden. We kunnen als politiek de roep vanuit de maatschappij niet negeren.’ GroenLinks wil tevens euthanasie uit het wetboek van strafrecht halen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren houdt een slagje om de arm als gaat het om stervenshulp bij voltooid leven. De partij verwelkomt het brede maatschappelijke debat en vindt dat mensen zelf moeten kunnen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. Maar bij de dierenpartij vragen ze zich af of het wel gaat lukken om een zorgvuldige wet te maken. Als samenleving moeten we namelijk ook voorkomen dat ouderen zichzelf als een last voor anderen gaan beschouwen.

PvdA

De huidige coalitiepartij PvdA staat achter de plannen van de ministers. Bij medisch-ethische vraagstukken zoals voltooid leven is het beginsel van zelfbeschikking voor PvdA’ers leidend. Daarnaast vinden zij dat de mogelijkheden van de huidige euthanasiewet beter moeten worden benut. Er moet meer aandacht voor euthanasie komen in de opleiding van medici. En artsen die niet aan euthanasie willen meewerken, moeten doorverwijzen naar een collega die geen principiële bezwaren heeft.

PVV

Bij de PVV weten ze nog niet precies wat ze vinden van de plannen van het kabinet om euthanasie bij voltooid leven toe te staan. Kamerlid Fleur Agema staat niet negatief tegenover de plannen van Schippers, maar vreest dat ouderen zich onder druk gezet voelen door die mogelijkheid. ‘Wat als maatschappelijke druk de  wens voor het zelfgekozen levenseinde versterkt of creëert? Eenzaamheid kan een duurzaam fenomeen zijn, maar in voorkomende gevallen is het ook omkeerbaar. Een levenseinde is dat niet.’

SGP

De SGP vindt de huidige euthanasiewet veel te ver gaan. De partij ziet met lede ogen aan hoe het sinds de invoering van de euthanasiewet steeds eenvoudiger is geworden om euthanasie te krijgen. Logisch dat verdere uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden deze christelijke partij tegen de borst stuit. Ze zijn bang dat de omgeving druk zal uitoefenen op ouderen wanneer het  mogelijk wordt om euthanasie te krijgen bij voltooid leven. 

SP

De SP wil de euthanasiewet niet veranderen maar ‘worstelt’ naar eigen zeggen met het vraagstuk voltooid leven. ‘Binnen de euthanasiewet is steeds meer mogelijk’, zeggen ze bij de SP. Veel ouderen die levensmoe zijn, mankeren ook van alles en kunnen daardoor wel degelijk in aanmerking komen voor euthanasie. Lilian Marijnissen, derde op de SP-lijst voor de Tweede Kamerfractie, noemt het wetsvoorstel Voltooid Leven ‘zorgwekkend’.

VVD

Het plan om euthanasie bij voltooid leven mogelijk te maken komt uit de koker van de VVD-ministers Schippers en Van der Steur. Niet verrassend dus dat deze partij erachter staat. Kamerlid Arno Rutte benadrukte in het Kamerdebat dat het plan nog in een wet moet worden uitgewerkt en dat aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan. De VVD ’er is het niet in alles eens met ‘zijn’ ministers. Hij ziet niets in een leeftijdsgrens. De wet voltooid leven zou in zijn ogen voor iedereen moeten gelden.


Voltooid leven: wat vindt de politiek?

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.