Het CDA heeft inmiddels ook haar concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. Daarin staat dat de partij de zorg in de laatste fase van het leven vooral bekijkt vanuit ‘aandacht en warmte voor de patiënt’.

Voorstel voltooid leven blijkt geen breekpunt voor CDA

Ze zetten in op palliatieve zorg en hospices. De NVVE vindt ook dat mogelijkheden voor deze vorm van levenseindezorg verbeterd moet worden. Het is wel teleurstellend dat het CDA in haar programma stelt geen voorstander te zijn van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt. Mensen die lijden aan bijvoorbeeld een voltooid leven blijven hiermee in de kou staan.

Het kabinet heeft in haar reactie op het adviesrapport van de commissie Schnabel aangekondigd om mensen met een voltooid leven de wettelijke mogelijkheid van hulp bij zelfdoding te bieden. Het CDA heeft laten weten dat een wetsvoorstel over stervenshulp bij voltooid leven geen breekpunt in de coalitievorming zal zijn. De NVVE hoopt van harte dat de partij woord houdt, omdat er breed draagvlak onder de samenleving is voor deze nieuwe wet.

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item: