Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 13 - Bestuurslid Adrienne van den Wildenberg overleden.

Adrienne van den Wildenberg

Vrijdagochtend 1 april bereikte ons helaas het trieste bericht dat ons bestuurslid Adrienne van den Wildenberg die ochtend was overleden. Tijdens een vergadering van de cliëntenraad van een zorginstelling de dag ervoor was ze onwel geworden. Met een ambulance is ze vervoerd naar een ziekenhuis in Amsterdam, waar ze helaas is overleden. Adrienne was voor de medewerkers van de NVVE een zeer toegankelijk bestuurslid, die we herinneren als een betrokken en warme persoonlijkheid, die altijd veel belangstelling toonde voor ons dagelijkse werk. Op onze website en in Relevant zullen we een In Memoriam plaatsen van de hand van onze voorzitter Margo. Met Adrienne verliezen we een uitermate deskundig en toegewijd bestuurslid. Dank voor al je goede werk, Adrienne. Rust zacht.

Psychiatrie en euthanasie

Deze week stonden we met een stand op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de NVvP. Coördinatrice van de Presentatiedienst Karina had alles weer tip top voorbereid. Aan de hand van een kennis quiz konden de 1500 aanwezige psychiaters hun kennis testen over het onderwerp euthanasie bij psychiatrische patiënten. Die was niet altijd actueel zullen we maar zeggen, maar het leverde veel mooie gesprekken met psychiaters op, die de stand vaak bewust opzochten. Een trendbreuk met het verleden, toen velen de stand meden omdat het onderwerp nog te gevoelig lag binnen de psychiatrie. Die merkbare verandering is mede tot stand gekomen door het goede werk van de Levenseindekliniek, die vorig jaar 36 van de 50 euthanasieverzoeken bij psychiatrische patiënten in ons land uitvoerde. Regelmatig verwijzen psychiaters nu patiënten naar de Levenseindekliniek, omdat ze het zelf nog te ingewikkeld vinden om uit te voeren of omdat er nog geen beleid is in de eigen zorginstelling. Tijdens de workshop die de NVVE op vrijdagmiddag organiseerde werd duidelijk dat de psychiaters Lieve Thienpont en Paulan Starcke op dit terrein baanbrekend werk verrichten in respectievelijk België en Nederland. Paulan is ook als een van de vijf psychiaters verbonden aan de Levenseindekliniek. Daarnaast is zij ook betrokken bij de opstelling van de nieuwe richtlijn van de NVvP, die in 2017 wordt vernieuwd. De workshop gaf aanleiding tot mooie discussies met de aanwezigen. Al met al een mooie uitwisseling van gedachten, die prima voorbereid was door projectleider Bas. Met dank aan Lieve en Paulan voor hun waardevolle bijdragen.

Stukken voor de ALV

Deze week hebben we ook de concept stukken voor de ALV op onze website geplaats, waaronder de aangepaste strategienota en het Jaarplan 2016. U kunt ze hier vinden. Deze stukken staan geagendeerd voor het ledenoverleg van 7 april. Na het bespreken van eventuele amendementen zal het bestuur de definitieve stukken voorleggen aan de ALV, die aansluitend aan de Wereldconferentie in de RAI in Amsterdam zal plaatsvinden.


Week 13 - Bestuurslid Adrienne van den Wildenberg overleden

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.