Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 15 - Euthanasiewetgeving in Canada

Canada

Deze week presenteerde de Canadese regering haar wetsvoorstel om hulp bij zelfdoding en euthanasie mogelijk te maken. Een belangwekkende stap. De wet maakt het mogelijk dat zieke patiënten die geen behandelperspectief meer hebben met behulp van artsen een einde aan hun leven kunnen maken. In de wet wordt niet heel erg duidelijk omschreven welke criteria daarbij gehanteerd worden. Dat laat ruimte voor discussie, maar ook voor interpretatie en een afweging per patiënt. De tijd zal leren hoe daar in de praktijk mee omgegaan wordt. Nieuw in het voorstel van de regering is de rol die Nurse Practitioners (specialistische verpleegkundigen die zelfstandig bepaalde medische handelingen mogen uitvoeren)  kunnen spelen bij de uitvoering. In alle landen is hulp bij zelfdoding voorbehouden aan artsen. Eerder heb ik al eens gepleit voor een Verpleegkundig Specialist Euthanasie die een belangrijke rol zou kunnen spelen bij vraagstukken rond het levenseinde. Daarom zal ik deze ontwikkeling met belangstelling volgen. We zijn uiteraard reuze benieuwd naar alle gedachten achter de wet en de wijze waarop die tot stand is gekomen.  Op de Wereldconferentie Euthanasia 2016 die wij van 11 tot 14 Mei in de Rai in Amsterdam organiseren zullen key-note sprekers Udo Schucklenk en Veronique Hivon uit Canada daar meer over vertellen. De belangwekkende rol die de Hoge Raad ook in dit land heeft gespeeld bij de totstandkoming van wetgeving komt aan de orde in het programma Legal en de rol van de zusterorganisaties in het programma Campaign. Deze week werd ook bekend dat het programma van de Wereldconferentie de maximale 14 punten heeft gekregen van de accreditatiebureau van de KNMG. Een extra stimulans voor veel artsen en SCEN-artsen om deel te nemen aan de conferentie en kennis en ervaringen met internationale collega’s uit te wisselen. In de komende Relevant heeft de redactie al vast de ontwikkelingen in een aantal landen in beeld gebracht. Wilt u als lid de Wereldconferentie bijwonen? Schrijf u dan nu in voor het hele programma met 50% korting of bezoek het gratis zaterdagochtendprogramma voor leden.

Voltooid Leven

Na het rapport van de commissie Schnabel overheerste de verbazing en de teleurstelling. Inmiddels hebben wij de handschoen opgepakt en bereiden we ons voor op de behandeling van het advies in de Tweede Kamer. Zo zijn we de website www.voltooidleven.nl gestart waar mensen hun persoonlijke verhalen kunnen achterlaten. Inmiddels staan daar al 4.268 bijdragen op, interessant om eens door te lezen. Daarnaast zijn we nu 120 dossiers aan het opstellen (uiteraard geanonimiseerd) van leden in ons bestand die het kenmerk voltooid leven hebben. Zij hebben aangegeven existentieel te lijden, maar niet in aanmerking te komen voor euthanasie omdat er geen sprake is van stapeling van ouderdomsklachten. Deze casuïstiek zullen we inbrengen in het debat om te laten zien dat deze groep bestaat en groter is dan de commissie Voltooid Leven denkt. Ook zullen we met behulp van journalisten via een tiental interviews de problematiek inzichtelijk maken door persoonlijke portretten van mensen die klaar zijn met het leven. Elke week zullen we een individueel portret op onze website plaatsen. Tot slot maken we een rondje langs politieke partijen en bepleiten we dat er een goede registratie komt van afgewezen euthanasieverzoeken en maken we ons sterk voor een pilot met de laatstewilpil, gekoppeld aan een degelijk wetenschappelijk onderzoek. Daarbij richten we ons vooral op de groep mensen die klaar zijn met het leven en niet in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding of euthanasie.

Neutrale niet-reanimeren penning

Samen met projectleider Bas bespreken we de stand van zaken rond de niet-reanimeren penning. Deze penning is door de NVVE ontwikkeld voor haar leden. Inmiddels dragen 35.000 leden zo’n penning. Samen met VWS en de NPCF bespreken we hoe deze penning ook voor niet-leden van de NVVE beschikbaar kan komen. De NPCF is daarbij in beeld als de partij die een neutrale penning zou kunnen uitgeven. VWS heeft inmiddels een kwartiermaker aangesteld, waarmee we het hele traject in kaart brengen. Tegen het einde van het jaar verwachten we meer inzicht te hebben over de komst van een neutrale niet-reanimeren penning en zullen we onze leden ook informeren wat dat betekent voor de penning die wij nu uitgeven.


Week 15 - Euthanasiewetgeving in Canada

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.