Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 18 - Laatste voorbereidingen van een drukke week. 

ALV op 14 Mei

Door de extra inzet van secretaresse Kitty is het gelukt om alle stukken voor de ALV op tijd af te krijgen. Als het goed is viel het complete pakket afgelopen zaterdag in de brievenbus, bij mij in ieder geval wel. Net als bij de ongeveer 750 leden die het pakket hebben aangevraagd, waarvan er 250 naar de ALV komen op 14 mei in Amsterdam. Het wordt mijn eerste ALV, dus ik kijk er naar uit. Piece de resistance is natuurlijk de strategienota Waardig Sterven, die ook op de ledenberaden en het ledenoverleg aan de orde is geweest. Bij verenigingsdemocratie hoort discussie over het strategisch beleid en het is goed dat daar meer ruimte voor is. Wat inmiddels wel duidelijk is dat het nog een opgave wordt om unaniem tot een besluit te komen. Ik zeg dat omdat er een tweetal amendementen zijn ingediend, elk ondertekend door ruim 70 leden. De ene gaat over de wens de hulpverlenersroute weer een plek te geven in de nota, de ander over het schrappen van een groot deel van de nota die handelt over het medische scenario. Met betrekking tot het eerste amendement adviseren bestuur en directie positief, ten aanzien van het tweede punt afradend. Toch lijken de verschillen groter dan ze zijn en ik heb dan ook goede hoop dat we samen met de leden tot een verstandig besluit zullen komen. U kunt zich nog opgeven voor de ALV via deze link.

Wereldconferentie Euthanasia 2016 van 11-14 mei

Voorafgaand aan de ALV staat de Wereldconferentie Euthanasia2016.com geprogrammeerd. De afgelopen maanden is er veel werk gaan zitten in het opstellen van het programma. Samen met de projectsecretarissen en de projectvoorzitters zijn we er in geslaagd om (tussen de bedrijven door) een internationaal overzicht te bieden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hulp bij zelfdoding en euthanasie. Maar ook zelfeuthanasie en de raakvlakken met palliatieve zorg worden belicht. Veel hooggeleerde sprekers, professoren en doctoren, en vertegenwoordigers van zusterorganisaties van de NVVE zullen hier, in het Engels, hun licht over laten schijnen. We starten op woensdag 11 Mei met de openingsreceptie, die van 16.00 tot 18.00 uur duurt en waar de voorzitters van de NVVE en de Worldfederation of Right to Die Societies de deelnemers zullen verwelkomen. Namens de gemeente Amsterdam zal wethouder Van der Burg de buitenlandse gasten begroeten. Op donderdag starten we met de videoboodschap van Minister Schippers, waarna we twee volle dagen en de zaterdagochtend met elkaar in gesprek zijn in vier deelsessies: Medical, Legal, Science en Campaign. NVVE leden kunnen met 50% korting deelnemen via deze link. Het worden intensieve dagen maar we kijken er met zijn allen naar uit en hopelijk kunnen we dan moe en voldaan terugkijken op een geslaagde conferentie. Oh, wacht…dan volgt natuurlijk nog de ALV!

Ledendag op 14 Mei

En dan is er natuurlijk zaterdagochtend van 09.45 uur tot 13.00 uur nog het ledenprogramma waar leden gratis aan deel kunnen nemen. Daar komen de hoogtepunten van de conferentie aan bod. De programmasecretarissen Laura, Krista, Nadya en Annemarie gaan daarvoor de input verzorgen. De programmavoorzitters van Medical, Legal, Science en Campaign hebben we gevraagd om deze presentaties in het Nederlands te verzorgen. U kunt zich via deze link nog aanmelden. Na de gezamenlijke lunch zullen de meeste aanwezigen doorlopen naar de ALV, die om 14.00 uur start.

Meeting World Federation of Right to Die Societies op 11 en 14 Mei

Dan heb ik het even niet gehad over de meeting van de Worldfederation, waar 70 deelnemers uit 20 landen met elkaar het internationale beleid en de rol van de Wereldfederatie daarin bespreken. Samen met voorzitter Margo bezoek ik op woensdag van 10.00-16.00 uur deze vergadering. De vervolgvergadering op zaterdagmiddag wordt door bestuurslid Jan gedaan.

 

 

 


Week 18 - Laatste voorbereidingen van een drukke week

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.