Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 19 - Moe maar voldaan

Wereldconferentie Euthanasia 2016

Aan de Wereldconferentie Euthanasia 2016 in Amsterdam namen 350 deelnemers deel, uit alle delen van de wereld. De wereldconferentie wordt elke twee jaar georganiseerd door de World Federation of Right to Die Societies. Uitwisseling van standpunten, meningen en ervaringen staat centraal. Dit jaar organiseerde de NVVE de conferentie. Tijdens de openingsreceptie sprak de wethouder zich, tot verrassing van velen, volmondig uit voor het beleid dat we als land hebben op het gebied van hulp bij zelfdoding en euthanasie. Voor veel conferentiedeelnemers even wennen, want in eigen land zijn de politici nog lang niet zo ver dat ze en plein public hun steun voor dit onderwerp uitspreken. Op onze website staan de verslagen van de drie dagen die de conferentie in beslag nam, waarnaar ik graag verwijs (dag 1, dag 2, dag 3). De Engelstalige presentaties, die door de tientallen sprekers zijn gehouden, vindt u eind van deze week op de website. Op deze plek wil ik graag mijn dank uitspreken aan alle programmavoorzitters en programmasecretarissen voor hun inbreng in het programma en natuurlijk alle medewerkers en vrijwilligers van de NVVE die betrokken waren bij de organisatie en de voorbereiding. Zonder jullie inzet was de conferentie niet zo succesvol geweest als nu. Dank!!!

Keynotes

Omdat er interessante ontwikkelingen in Canada zijn op het gebied van wetgeving hadden we twee keynote sprekers uit dat land uitgenodigd. Julie Besner sprak namens de overheid haar steun uit voor de nieuwe wet die voor 6 juni moet worden aangenomen. Otto Schuklenk wees op de inperking van de nieuwe wet ten opzichte van de uitspraken van de Hoge Raad en sprak daar zijn ongenoegen over uit. Vanuit internationaal perspectief is het overigens interessant dat een land als Canada nu hulp bij zelfdoding en euthanasie door artsen en nurse practitioners toestaat en zij ook niet strafbaar zijn als ze een patiënt helpen te sterven. Ongetwijfeld inspireert dat andere landen om snel te volgen. Australië is bijvoorbeeld druk bezig met wetgeving en in zeker drie nieuwe Amerikaanse staten is dat aan de orde. De conferentie heeft hopelijk op deze wijze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van wetgeving. Ook vanuit de media was er grote belangstelling voor de besproken onderwerpen. En ook wij kunnen leren van ontwikkelingen in o.a. Canada, België en Zwitserland.

Ledendag

Op zaterdagochtend bezochten ruim 150 leden de speciale ledendag, waar hoogtepunten uit de conferentie werden toegelicht. Per programma onderdeel zijn de belangrijkste bevindingen aan de orde geweest, hoewel het moeilijk kiezen was uit de vele onderwerpen. Van veel leden heb ik terug gehoord dat ze deze ledendag erg interessant vonden en fijn dat ze op deze manier werden geïnformeerd.

Presentaties ledendag
- Presentatie Krista Jansen
- Presentatie Rob Jonquière
- Presentatie Heleen Weyers
- Presentatie Suzanne van de Vathorst

ALV

Een kleine 300 mensen hadden zich opgegeven voor de ALV die zaterdagmiddag, aansluitend aan de conferentie, in Amsterdam plaatsvondt. Niet iedereen die zich had aangemeld had echter de moeite genomen om te komen, waardoor iets meer dan 200 leden aanwezig waren, die de 127 pagina’s tellende documenten vaak tot in detail hadden bestudeerd. Zij spraken zich over het algemeen positief uit over o.a. het Jaarverslag, de Jaarrekening, de Begroting, de Strategienota en het Jaarplan. De meeste discussie was er over de strategische koers. Twee amendementen op de strategienota zijn in stemming gebracht die, met uitzondering van het voorstel om een groot deel van het medische scenario te schrappen, zijn overgenomen. De conclusie van de ALV is dat we de strategienota op basis van de gevoerde discussie nu verder uitwerken en we daarbij uitgaan van een drietal naast elkaar bestaande routes. De medische route, de hulpverlenersroute en de autonome route zullen we tevens in concrete stappen verder uitwerken en waar mogelijk concrete acties in gang zetten. Op de eerstvolgende ALV worden de aanpassingen in de strategienota opnieuw voorgelegd. De drukke week werd toepasselijk afgesloten met een borrel, waarna we moe maar voldaan het Pinksterweekend in rolden.


Week 19 - Moe maar voldaan

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.